GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Ngày 05-04-2020: Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Tuần Thánh Bắt Đầu Khi Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem, chỉ bốn ngày trước khi Ngài bị bắt, Ngài đã được chào đón với niềm hân hoan. Khi vào Giêrusalem, Ngài đã cỡi trên một con lừa, đám đông trải áo choàng của mình, một số khác chặt nhành lá …

Đọc tiếp »

Ngày 04-04-2020: Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Một Người Nên Chết Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị …

Đọc tiếp »

Ngày 03-04-2020: Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Cuộc Khổ Nạn Gần Kề Người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ, “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi” (Ga 10, 31-32). Khi chúng ta …

Đọc tiếp »

Ngày 02-04-2020: Thứ Năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Sức Mạnh của Lời Nói Gây Thiệt Hại Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” “Người Do-thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ …

Đọc tiếp »

Ngày 01-04-2020: Thứ Tư sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Giải Thoát Khỏi Tội Lỗi Đức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy, nếu người Con có giải phóng …

Đọc tiếp »

Ngày 31-03-2020: Thứ Ba sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Sự Hiện Diện Vĩnh Cửu của Thiên Chúa Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc.” (Ga 8, 29) Hầu hết các trẻ nhỏ, nếu bị để ở nhà một mình, sẽ ở trong tâm trạng sợ hãi. Chúng cần biết rằng cha mẹ …

Đọc tiếp »

Ngày 30-03-2020: Thứ Hai sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Giờ của Chúa Giêsu “Không có ai bắt Người, vì giờ của Người chưa đến.” (Ga 8,20b) Đây là câu kết thúc của bài Tin Mừng hôm nay sau khi Chúa Giêsu, một lần nữa, trực tiếp giáp mặt với người Pharisêu. Ngài giáp mặt họ trong một tình huống …

Đọc tiếp »

Ngày 29-03-2020: Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Chúng Ta Cũng Đi Để Cùng Chết Với Thầy Ông Tôma, gọi là Điđymô, nói với các bạn đồng môn: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!” (Ga 11, 16) Câu Lời Chúa thật tuyệt vời! Bối cảnh là quan trọng để hiểu Lời …

Đọc tiếp »

Ngày 28-03-2020: Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

Sự Kính Sợ Chúa Giêsu Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7, 46) Các vệ binh và nhiều người khác đã trở nên kinh sợ Chúa Giêsu, và rất ngạc nhiên trước những lời Ngài nói. Những vệ …

Đọc tiếp »

Ngày 27-03-2020: Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

Mối Cám Dỗ với Sự Quen Thuộc Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, …

Đọc tiếp »
viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese