Ai tín

Tiễn đưa Soeur Maria Têrêsa Lê Thị Nhàn, Fmsr

About dongmancoichihoavn

Check Also

Chúa Ba Ngôi

Hiệp nhất yêu thương là vẻ đẹp nội tại của Ba Ngôi Thiên Chúa

One comment

  1. le an tang sr maria pham thi tam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *