việc từ thiện xã hội


XII.

VIỆC

TỪ THIỆN

XÃ HỘI

 

1.         Đối với kẻ khó khăn, người tật bệnh, chị em sẽ năng gặp dịp thực thi đức yêu thương. (I, 98)

2.         Khi nghe nhà nào có người ốm nặng, nên liệu đến làm ơn cho họ. (I, 118)

3.         Không có lòng đạo đức, chị em không làm được việc phúc đức mà chị em đã được kêu gọi để làm việc ấy. (I, 453)

4.         Sự đạo đức kéo lòng người ta yêu mến và kéo phép lành Chúa xuống ; lòng đạo đức làm cho nên người đáng yêu mến, tận tâm, khiêm nhường, bác ái và chịu đựng mọi sự. (I, 453)

5.         Những chị em bề trên bổ đi xem sóc nhà thương hoặc nhà dục anh, thì phải có đức nhịn nhục, hiền từ cách riêng. Phải tìm dịp mà nói đến sự đạo cho người liệt ngoại giáo, đến giờ lâm chung liệu sao cho được rửa tội. (I, 493)

6.         Đối với kẻ liệt, bao giờ cũng tỏ nét mặt vui tươi, đừng kêu trách họ về cơn bệnh của họ ; lời cầu nguyện của một bệnh nhân đạo đức Chúa sẽ vui lòng nghe biết bao ! (I, 662)


    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com