Thánh lễ Đại Hội Phụ Huynh Đệ Tử Mân Côi


Ca Nhạc Kịch "Ơn Gọi Dâng Hiến" - Đệ Tử Mân Côi


Vũ Khúc "Tình Yêu Chúa" - Đệ Tử Mân Côi


Vũ Khúc Ấn Độ "ALISHA" - Đệ Tử Mân Côi


Mục Hóa Trang "Lịch Sử Đời Con" - Đệ Tử Mân Côi


Vũ khúc " Sứ Mạng Dòng" - Đệ Tử Mân Côi