tự luyện


X.

TỰ  LUYỆN

 

1.     Lúc phải học tập, không những học đàng tu thân khắc kỷ, mà lại học tập cho thông đạo lý, văn chương. (I, 84)

2.     Trong các đồ dùng, giường màn chiếu chăn, của ăn áo mặc... đừng yêu cầu cho được vẻ vang phỉ chí ; hễ không vừa ý, thì năn nỉ, phàn nàn, đó là người xác thịt, chẳng phải là nữ tu. (I, 94)

3.     Hễ vâng lời thì điều gì tốt cũng vâng : vâng giữ mình sạch sẽ, vâng giữ sự khó khăn, vâng giữ hết mọi phép dòng. (I, 96)

4.     Cho được nên một nữ tu thánh thiện cho mình và hữu ích cho xã hội, thì hằng phải tập tành mọi nhân đức, đi cho đến đỉnh trọn lành. (I, 97)

5.     Hãy tập cách sống bề trong, là đi đâu, ở đâu, làm việc gì, cũng hằng nhớ Chúa đi với mình, làm với mình. (I, 97)

6.    Người nữ tu hằng giờ hằng khắc phải tập đức mến Chúa, đức yêu người, đức khiêm nhường, đức nết na, đức nhịn nhục, đức hãm mình. (I, 98)

7.         Hãy tập tính cho đằm thắm bình tĩnh, mặt mũi phải tươi cười, dù sao chăng nữa, cũng cứ một mực an vui. (I, 100)

8.         Hằng ngày phải tập đức chịu khó, trí khôn phải chịu khó, thân xác phải chịu khó, cái gì cũng phải rán sức, làm cho hết tài lực Chúa ban, đừng làm qua loa cho hết thời hết buổi. (I, 101)

9.         Kẻ hay chịu khó dù lâm bệnh nạn, cũng cố sức, nhất là chẳng hề vịn lẽ ốm đau mà xin chước việc này việc khác. (I, 101)

10.      Hãy ái mộ các giờ thiêng liêng và làm các giờ ấy cho nên. (I, 103)

11.     Tiên vàn hãy học tập mến Chúa và đi đàng nhân đức trọn lành. (I, 107)

12.      Chị em phải ăn nói cử chỉ thế nào cho sự nết na đứng đắn, nó hợp với lòng khiêm nhượng, mặn mà đằm thắm, làm cho kẻ xem thấy ta phải mến phục mà lại kính sợ không dám buông lời trêu chọc. (I, 161)

13.     Chị em phải dùng thời giờ vắn vỏi để xem xét sức học, tính nết, tài năng mà sửa bảo những điều khiếm khuyết cho được nên người xứng đáng mà giá nghĩa thiêng liêng thanh sạch cùng Chúa Giêsu. (I, 181)

14.     Một phen tập chẳng nên thân,

Nhiều phen sửa chữa lắm phần gay go. (I, 181)

15.      Tinh thần thứ tự lớp lang dạy cho biết giữ thứ tự lớp lang trong đồ đạc mình dùng, trong những nơi mình ở, trong phòng học, phòng ngủ đều phải thứ tự lớp lang. (I, 191)

16.      Hãy làm mọi việc hằng ngày cho hẳn hoi, sốt sắng và bền bỉ luôn. (I, 197)

17.                                       Đơn sơ vui vẻ thật thà,

Dễ răn dễ bảo, hiền hòa an vui.

Hay chịu khó hay thương người,

Dễ ăn dễ ở, tươi cười nết na.

Chẳng hay giả dối nịnh tà,

Nói phô ngay thẳng, xuyên hoa chẳng hề.  (I, 208)

18.         Vào dòng cho được tu thân, song hai chữ tu thân phải đi theo khắc kỷ, có khắc kỷ mới tu thân được. (I, 239)

19.      Cách ăn nết ở phải nghiêm trang đằm thắm, cái gì bất cập thì thôi thúc, cái gì thái quá thì hãm lại. (I, 243)

20.      Linh hồn biết sống thiêng liêng bề trong thì hằng liên lạc cùng Đức Chúa Giêsu như con thơ với mẹ, như trò bé với thầy, như bạn cố tri, như người cố vấn. (I, 249)

21.      Phải quyết một lòng tu thân luyện đức, dù gặp thế nào mặc lòng thì chẳng dám liều mình mất ơn thiên triệu. (I, 327)

22.     Hãy canh giữ ngũ quan cho nhiệm nhặt. (I, 338)

23.      Hãy ra luật cho mình. (I, 400)

24.     Hãy mến chuộng sự không ai để ý đến con. (I, 403)

25.      Hết sức giữ mình cẩn thận để tránh những sự lỗi và những sự biếng trễ đã làm cớ cho mình sa sút. (I, 421)

26.      Một ước ao nồng nàn, nó làm phấn khởi mọi tâm tình ; một sự ước ao có hiệu lực, nó tỏ ra bằng những việc làm ; một sự ước ao quảng đại, nó chịu những hy sinh ; một sự ước ao vững vàng, nó không hề biết mỏi mệt. (I, 428)

27.      Phải làm các việc thiêng liêng một cách siêng năng, ý tứ. (I, 438)

28.      Nếu chị em muốn thuộc về Chúa cho thật, và muốn vững vàng trong những chí hướng thánh thiện của mình, thì hãy mến sự năng hồi tâm lại. (I, 451)

29.     Sự hồi tâm và ở lặng cần để giữ lấy các nhân đức trong linh hồn. (I, 452)

30.      Nhờ có sự hãm mình mà ta mới làm cho các việc ta làm có công hiệu. (I, 455)

31.     Phải thẳng nhặt về sự đọc sách, chớ hề đọc sách nào có hơi không đúng đắn. (I, 464)

32.     Trước khi giữ phép lịch sự với kẻ khác, thì cũng phải lo giữ phép lịch sự với mình đã. (III, 207)

33.      Dẫu ở một mình không ai xem thấy, mình cũng cứ là đấng làm người, nên phải trân trọng đấng bậc mình. (III, 207)

34.      Phải giữ lễ ăn ở cho thanh sạch, nằm ngồi cho sửa sang chỉnh đốn, đi đứng cho đằm thắm khoan thai. (III, 207)

35.      Kinh hát, kinh đọc phải gia công luyện tập, cung giọng thuần nhã, dịu dàng, nghiêm kính cho tôn trọng, hầu cho ai nấy nghe thấy, càng cảm động kính thành hơn. (III, 329)

36.      Có trí mà chẳng biết dùng, có tài mà không lo tập thì nghịch ý Đấng đã ban trí tài. (III, 397)

37.     Làm người có trí có tài

Không dùng tài trí như loài vô linh. (III, 398) 

38.      Càng rèn luyện, thì càng hay

Càng lâu càng giỏi, càng ngày càng thông. (III, 398)

39.     Kẻ muốn cho mình nên tốt nên thân, thì chọn lấy điều lành mà chuyên cần nắm giữ. (III, 422)

40.     Học không quyết, việc bất thành. (III, 426)

41.     Trong mọi việc phải dụng trí dụng tâm, mới xứng là loài hữu tri, hữu giác. (III, 431)

42.     Tu Văn luyện Lễ cả hai,

Hữu Văn vô Lễ nào ai quý gì. (III, 541)

43.      Biết mình mới thật văn minh,

         Mới nên quân tử mới thành trượng phu. (III, 450)


    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com