THỰC HÀNH LINH ĐẠO DÒNG :

SỐNG CÁC MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ

 

Đây là yếu tố thứ 2 của Linh đạo dòng: Sống các mầu nhiệm Cứu độ. Đề tài này được trình bày với 3 phần :

1/ Các mầu nhiệm Cứu độ

2/ Các mầu nhiệm Cứu độ trong kinh Mân Côi

3/ Sống các mầu nhiệm Cứu độ theo Giáo huấn của Đức Cha Tổ Phụ.

I -    CÁC MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ

a)   Ơn Cứu độ

Trong thân phận con người, do hậu quả tội nguyên tổ, tất cả chúng ta đều chúng ta bị đặt dưới quyền lực sự dữ, của tội lỗi, đưa đến đau khổ và sự chết. Chúng ta rất cần được cứu độ, rất cần được Chúa Giêsu cứu chuộc, tức là được cứu khỏi tình trạng tội lỗi mà hậu quả là sự chết.

Ơn Cứu độ phát sinh do công trình cứu chuộc của Đức Giêsu, nhờ vâng phục Thánh Ý Chúa Cha (Rm 5,19), được hoàn tất bằng hy tế Thập giá của Người.

Nhờ Ơn Cứu độ, chúng ta được giải thoát khỏi ách tội lỗi và sự chết đời đời. Qua các bí tích, đặc biệt bí tích Thánh tẩy, chúng ta cam kết từ bỏ ma quỷ và tội lỗi, tin vào Đức Giêsu Kitô và thực hành giáo lý của Người, nhờ đó chúng ta được phục hồi tư cách làm con Thiên Chúa, làm anh em với nhau, được hưởng nhờ ơn Cứu độ, được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, và được hưởng hạnh phúc Nước Trời.

b)   Các mầu nhiệm Cứu độ

Mầu nhiệm Cứu độ của Đức Giêsu không chỉ bao gồm cuộc khổ nạn và cái chết của Người trên Thập giá mà thôi, nhưng mầu nhiệm ấy đã hoạt động trong toàn bộ cuộc đời Chúa, trải dài suốt cuộc đời tại thế, từ giây phút đầu tiên được dựng thai trong lòng Mẹ Maria, đến các biến cố Giáng sinh, Cắt bì, Hiển linh, việc dâng Chúa trong đền thờ, việc trốn thoát sang Ai cập; trong quãng đời ẩn dật sống khó nghèo, vâng phục tại Na-da-rét; cho đến cuộc đời công khai, rao giảng Nước Thiên Chúa, chữa lành bệnh tật cứu nhân độ thế; và đặc biệt là trong cuộc Khổ nạn và phục sinh của Người.

Toàn bộ cuộc đời Đức Giêsu, những  gì Chúa đã sống, đã làm, đã chịu, đều là những mầu nhiệm, có hiệu quả phát sinh ơn Cứu độ cho loài người.

c)    Thông phần vào các mầu nhiệm Cứu độ

Việc thông phần các mầu nhiệm Cứu độ bao gồm việc chiêm ngắm các mầu nhiệm, và việc sống các mầu nhiệm đó.

Sống mầu nhiệm Cứu độ là tham dự vào các biến cố cuộc đời Chúa Giêsu, nhất là tham dự vào cuộc Tử nạn và cái chết của Người trong chính cuộc sống của mình.

Giáo hội, trong sách Giáo lý Công Giáo mời gọi các tín hữu như sau :

“ Các môn đệ Chúa Ki-tô phải nên đồng hình đồng dạng với Người cho đến khi Người được hình thành trong họ (x. Gl 4, 19). "Vì thế, chúng ta được đảm nhận vào các mầu nhiệm cuộc sống của Người, trở nên giống Người, cùng chết và sống lại với Người, cho đến khi cùng cai trị với Người" (LG 7) (Giáo lý Công giáo các số 561 và 562).

d)   Mẹ Maria thông phần các mầu nhiệm Cứu độ

Trong thiên chức là Mẹ Đức Giêsu, Mẹ Maria được tôn phong là Mẹ Đấng Cứu chuộc, vì Mẹ đã cộng tác và hiệp thông sâu xa vào những biến cố Cứu chuộc của Con mình.

Sách Tin Mừng kể lại : Mẹ đã để tâm ghi nhớ và suy nghĩ trong lòng về những biến cố liên quan đến cuộc đời Chúa (x. Mt 2,51). Mẹ cũng đã hiệp thông sâu sắc vào các biến cố của Con mình, từ biến cố Truyền tin, Sinh hạ, Dâng Con, đến những bước đường rao giảng và đời sống công khai của Chúa; nhất là trong cuộc Khổ Nạn của Người, từ dưới chân Thập giá, đến biến cố Chúa về trời. Kết thúc cuộc đời dương thế, Mẹ được đưa về trời, được hưởng hạnh phúc viên mãn bên Con chí ái của Mẹ 

e)    Chị em Mân Côi sống các mầu nhiệm Cứu độ

Trong Linh đạo Mân Côi, chị em Mân Côi cũng được mời gọi tham dự vào các mầu nhiệm Cứu độ.  Noi gương Mẹ Maria, chị em Mân Côi trước hết cũng để tâm ghi nhớ và suy niệm những biến cố cuộc đời Chúa Giêsu, đồng thời tham dự vào các mầu nhiệm cuộc đời Chúa bằng chính cuộc sống, để trở nên người môn đệ trung tín, chia sẻ cuộc sống và hành trình Cứu độ với Người.

Mỗi ngày trong kinh Tận hiến, chúng ta cầu xin với Mẹ Mân Côi: Lạy Mẹ diễm phúc, Mẹ đã được Chúa Cha tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, và đã được tham dự vào công trình Cứu độ của Người. Xin Mẹ giúp chúng con bước theo Mẹ trên hành trình Cứu độ của Chúa Giêsu, trong tinh thần khiêm hạ, bác ái, nghèo khó, vâng phục và trung thành (của mầu nhiệm Mùa Vui); luôn nhiệt tâm dấn thân rao giảng Tin Mừng và giới thiệu khuôn mặt sáng ngời của Đấng Cứu thế cho mọi người (của mầu nhiệm Sự Sáng). Xin giúp chúng con biết noi gương Chúa Giêsu, chu toàn Ý Cha trong cuộc sống, và đồng hành với Người trong mầu nhiệm khổ nạn (của mầu nhiệm mùa Thương), chờ ngày được phục sinh vinh hiển với Người (của mầu nhiệm mùa Mừng).

II -  CÁC MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ TRONG KINH MÂN CÔI

Để giúp các tín hữu thông phần vào các mầu nhiệm Cứu độ cách sống động và có hiệu quả, Giáo hội qua các vị thánh, đã tóm tắt các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria để đưa vào kinh Mân Côi. Các mầu nhiệm kinh Mân Côi cũng chính là các mầu nhiệm Cứu độ, được thể hiện qua các các mầu nhiệm VUI, THƯƠNG, MỪNG, và sau này đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thêm vào mầu nhiệm SÁNG.

Kinh Mân Côi là bản Tân Ước tóm gọn, không phải chỉ vì có Kinh Lạy Cha và một phần kinh Kính mừng phát xuất trực tiếp từ Phúc âm, nhưng còn vì hầu hết các mầu nhiệm trong kinh Mân Côi cũng là những sự kiện trong Phúc âm.

Trong mầu nhiệm mùa Vui, chúng ta chiêm ngắm và noi gương các nhân đức của Chúa và Mẹ Maria trong cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu; Trong mầu nhiệm mùa Thương, chúng ta chiêm ngắm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, và cầu xin ơn ăn năn tội, hãm mình chịu khó, vui lòng chịu các sự xỉ nhục, vác thập giá và đóng đinh vào Thánh giá với Chúa; Trong mầu nhiệm Sáng, chúng ta bước theo Chúa Giêsu vào đời công khai, và cầu xin ơn vững tin vào quyền năng của Chúa, ơn hoán cải và tin vào Tin Mừng, siêng năng kết hợp với Thánh Thể Chúa. Một đời sống kết hợp với Chúa như thế, chúng ta sẽ được sống lại về phần hồn, được hướng lòng về trời, được tràn đầy Thánh Thần Chúa, và xin được ơn chết lành, được hưởng ơn Cứu độ và được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng với Chúa và Mẹ Maria, như lời cầu trong mầu nhiệm mùa Mừng.

Từ đây, chúng ta hiểu được tại sao Mẹ Maria tha thiết khuyên mời con cái đọc kinh Mân Côi, các thánh và các vị Giáo hoàng cũng khuyến khích việc đọc kinh Mân Côi, bởi vì với việc đọc kinh, nhất là việc sống các mầu nhiệm, kinh Mân Côi có khả năng hoán cải đời sống, thánh hoá các tín hữu, cứu các tội nhân và cứu cả thế giới khỏi những hậu quả của tội, và đem lại ơn Cứu độ cho muôn người.

III -             SỐNG CÁC MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ THEO GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC CHA TỔ PHỤ

Là Hội dòng sống theo linh đạo Maria, có lòng sùng kính riêng đối với Mẹ Maria Mân Côi, nên, bên cạnh việc siêng năng lần chuỗi, đời sống chị em Mân Côi phải là một đời sống chuyên cần chiêm ngắm và làm sống lại nơi bản thân các mầu nhiệm Cứu độ của kinh Mân Côi.

1)      SUY GẪM CÁC MẦU NHIỆM MÂN CÔI

Khi đọc kinh Mân Côi, công thức chúng ta thường bắt đầu là lời xướng: “Năm Sự Vui, thứ nhất thì ngắm…, thứ năm thì ngắm…”. Việc chiêm ngắm này là một thành phần quan trọng trong việc “lần hạt”.

Đức Cha Tổ phụ khuyến khích chị em hãy để tâm suy gẫm, và biết cách suy gẫm “đúng phép” những mầu nhiệm cứu độ này trong khi đọc kinh Mân Côi :

“Vì là dòng Đức Mẹ Mân Côi, nên phải dậy cho chị em có lòng tôn sùng Đức Mẹ cách sốt sắng, biết lần hạt và suy ngắm những sự mầu nhiệm phép Rất thánh Mân Côi cách ý tứ thâm trầm…” (GSD tr 146)

Mỗi chục kinh Kính Mừng khởi đầu bằng một mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Ngài dậy:

''Những sự mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô, ta (vẫn) thường ngắm khi lần hạt Mân Côi. Vậy mỗi lần ta lần hạt mà có ngắm cho đúng phép như đã dậy trước này về sự lần hạt, thì ấy là ta sùng kính những sự mầu nhiệm về Đức Giêsu và Đức Mẹ. Bởi đó, mỗi khi lần hạt mỗi chục, thì hãy nhớ đến những mầu nhiệm ấy mà suy ngắm ít nhiều, thì ta sẽ được thêm lòng mến Chúa và Đức Mẹ”.  (Vào Nhà Tập làm gì ?'', số 4, đoạn XI ;  GSD tr 308)

Nhờ suy gẫm và lần chuỗi đúng cách, chúng ta được hưởng nhờ nhiều ơn ích thiêng liêng phần hồn. 

“...Vậy phải dốc lòng từ rày, mỗi khi lần hạt...phải suy ngắm mỗi sự mầu nhiệm theo từng chục, như vậy thì mới đúng phép lần hạt Mân Côi, mới nhờ được các ân xá, đại xá, và được nhiều ơn ích phần hồn.” (GSD tr 309)

2)      SỐNG CÁC MẦU NHIỆM MÂN CÔI

Việc suy gẫm phải đưa chúng ta đến chỗ thực hành, bắt chước các mầu nhiệm và nhân đức mà chúng ta suy gẫm trong kinh Mân Côi, để biến đời sống thành một hành trình cứu độ. Đức Cha dạy chị em:

“Chị em hân hạnh làm con cái Đức Mẹ Mân Côi, thì hãy lo cho được sùng kính chí thiết, cho xứng đáng làm con cái Đức Mẹ Mân Côi: vừa trắng, vừa đỏ, vừa hồng, đầy sự vui, sự thương và sự mừng như Đức Mẹ. (Đoạn XI, số 5 ; GSD tr 309)

Ngài hướng dẫn cụ thể:

Khi lần hạt Mân Côi thì hãy bắt chước Đức Mẹ mà ở khiêm nhường, biết yêu người, ở khó khăn và vâng lời chịu luỵ, và gìn giữ ơn nghĩa cùng Chúa luôn...khi ngắm sự vui. Hãy soi gương Đức Chúa Giêsu là con Đức Mẹ mà ăn năn khóc lóc vì tội, chịu khó cho bằng lòng, chịu xỉ nhục cho vui theo chân Chúa, hãm tính xác thịt luôn như khi ngắm năm sự thương. Như thế Đức Mẹ phù hộ cho ta hằng được sống về phần linh hồn, hằng được ái mộ những sự trên trời, hằng được đầy dẫy ơn Đức Chúa Thánh Thần, sau hết được chết lành trong tay Đức Mẹ, như ta ngắm trong 5 sự mừng.” (VNTLG, chương VII, đoạn XI,11 ; GSD tr.309)

Như vậy, việc chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm Cứu độ là một con đường đạo đức, một đường lối nên thánh của các con cái Mẹ Mân Côi, bởi vì :

Sống mầu nhiệm mùa Vui, cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu và Mẹ thánh Người, bằng việc noi gương đời sống và các nhân đức của các Ngài

Sống mầu nhiệm mùa Thương cho chúng ta tham gia vào cuộc Khổ nạn của Đức Giêsu Kitô, để được hưởng ơn Cứu độ.

Sống mầu nhiệm mùa Sáng cho chúng ta đồng hành với Đức Giêsu trong cuộc đời công khai của Người, để đem ơn Cứu độ của Chúa đến cho mọi người.

Sống mầu nhiệm mùa Mừng, chúng ta được củng cố niềm tin và niềm hy vọng được phục sinh với Đức Giêsu Kitô, và được hưởng hạnh phúc Nước Trời cùng với Mẹ Maria.

A.    Sống mầu nhiệm mùa VUI: Nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu

Suy gẫm các mầu nhiệm mùa Vui, chúng ta chiêm ngắm các biến cố thời thơ ấu của Đức Giêsu: Truyền tin, Thăm viếng, Giáng sinh, dâng Chúa vào đền thờ, và việc tìm lại Chúa trong đền thờ.

Đức Cha nhắc lại các ơn xin trong mầu nhiệm mùa Vui:

Khi lần hạt Mân Côi thì hãy bắt chước Đức Mẹ mà ở khiêm nhường, biết yêu người, ở khó khăn và vâng lời chịu luỵ, và gìn giữ ơn nghĩa cùng Chúa luôn...khi ngắm sự vui”.

Noi gương bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ, cũng có nghĩa là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Để được như vậy, theo Đức Cha Tổ Phụ, chúng ta phải:

- Phải biết sửa mình, tuyệt căn các nết xấu.

“ Đã biết rằng vào nhà tập để chừa bỏ tính hư nết xấu và tập đi đàng nhân đức. Nên trước hết phải chừa bỏ những tính xấu đã sau mới đi đàng nhân đức. Như những người nông phu, trước lo cầy bừa cho ruộng sạch gai góc cỏ rác, sau mới gieo giống cấy mạ.” (GSD tr 195)

Trước hết, phải tránh xa tội lỗi

“ Phải giữ lòng gớm ghét sự tội luôn. Có một điều hữu ích nhất và bền vững nhất mà chị em đã thu nhặt lấy… , đó là sự gớm ghét sự tội, và quyết định một cách can đảm, thà chết nghìn lần chẳng thà phạm một tội….”  (GSD tr 421

- Tập luyện các nhân đức nên giống Chúa,

Đức Cha căn dặn Bà Tập lưu ý huấn luyện các Tập sinh :

“Vì là dòng Con Đức Mẹ Mân Côi…, bà phải năng nhắc cho chị em bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ, như khó khăn, sạch sẽ, vâng lời, giữ gìn nết na theo cách ăn nết ở của Đức Mẹ xưa” (GSD, Nhiệm vụ Bà Tập, tr. 146)

Ngài đặc biệt chú ý đến việc tập luyện các nhân đức :

“ Vậy những nhân đức chị em phải tập cách riêng, thì trước hết là ba nhân đức chỉ về Chúa là tin, cậy, mến. Rồi đến ba nhân đức thuộc về nhà dòng là khó khăn, sạch sẽ, vâng lời ; rồi đến những nhân đức bởi các nhân đức ấy mà ra, hay là để giúp giữ các nhân đức ấy cho giọn, như đức yêu người, đức nết na, đức khiêm nhường, đức thật thà, đức hãm mình chịu khó..” ( GSD tr 211)

- Và cố gắng nên trọn lành, nên thánh.

Ngài khuyên dạy chị em phải tự đòi hỏi mình tiến tới mỗi ngày trên đường trọn lành. Nói khác đi, chị em phải cố gắng nên thánh mỗi ngày một hơn.

“ Người nhà dòng phải có lòng ước ao tiến tới bậc thánh thiện hơn bậc mình đang ở bây giờ, phải có lòng ước ao cho mình nên trọn lành một cách nồng nàn và vững vàng. Hằng ngày phải làm cho lòng ước ao ấy thêm nồng nàn và mạnh mẽ hơn; phải chăm lo cho lòng nguyện vọng ấy được có kết quả. Bởi đấy đừng có ở mãi trong một bậc, một phải tấn tới hơn trong đàng nhân đức. Dù tấn tới đến bậc nào mặc lòng, cũng chớ hề lấy lòng mãn nguyện, chớ nói rằng : “tôi đã làm đủ rồi!” (GSD tr 425)

Ngài “an ủi” chị em mỗi khi thấy nản chí :

“… Sự trọn lành chẳng phải là một ngày, đó là một việc làm trọn đời. Người ta bước đi từng bước, người ta tấn tới một cách không xem thấy (Mãn nhà tập ; GSD tr 426)

B.     Sống mầu nhiệm mùa THƯƠNG: Tham gia vào cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu để được ơn Cứu độ

Suy gẫm các mầu nhiệm mùa Thương, chúng ta chiêm ngắm Chúa hấp hối trong vườn Dầu, Chúa bị đánh đòn và xỉ nhục, chịu đóng đinh và chịu chết trên Thập giá vì tình yêu vô biên đối với Chúa Cha và với nhân loại.

Đức Cha Tổ phụ hướng dẫn chị em sống các mầu nhiệm mùa Thương:

“Hãy soi gương Đức Chúa Giêsu là con Đức Mẹ mà ăn năn khóc lóc vì tội, chịu khó cho bằng lòng, chịu xỉ nhục cho vui theo chân Chúa, hãm tính xác thịt luôn như khi ngắm năm sự thương”

Sống các mầu nhiệm mùa Thương là sống mầu nhiệm Thập Giá trải dài trong cuộc sống chúng ta. Thập giá là những khoảnh khắc “đổ mồ hôi máu”, “chịu đội mão gai”, “vác thập giá đời mình”, “chịu chết trên Thánh giá với Chúa”…, là những lúc chịu những cực nhọc, đau khổ, bệnh hoạn, và những khó khăn trong cuộc sống. 

“ Như em đang làm một việc khó nhọc, ý xác thịt muốn phàn nàn, nếu em nhớ đến Chúa Giêsu đang mướt mồ hôi làm việc vất vả cùng Thánh Giuse ở nhà Nazarét, thì em liền được sự yên ủi mà chịu khó cho bằng lòng. Giả như em đang lâm cơn bệnh hoạn, nằm trằn trọc, bực mình khó chịu, nếu em nhớ đến Chúa Giêsu đang lo buồn sầu não trong vườn Giệtsêmani, thì em liền bớt phiền não. Ấy sống như vậy là sống bề trong, sống nhờ Chúa và sống kết hợp cùng Chúa…”(GSD tr.244)

Nhất là biết vui lòng thực hành những việc “hãm mình chịu khó bằng lòng:

“Hãy can đảm, hãy thực hành việc hãm mình một cách rộng rãi. Chẳng có gì đẹp lòng Chúa hơn, chẳng có gì có ích hơn ở đời này bằng vui lòng  hy sinh chịu khó vì Đức Chúa Giêsu” (GSD tr 455).

Đời sống Thánh hiến và Tông đồ của chúng ta, cũng như những khó khăn và hy sinh từ bỏ trong đời sống cộng đoàn, việc trung thành với Lời Khấn và Kỷ luật dòng, cũng là một hành trình cứu độ, nếu biết sống từng khoảnh khắc, từng biến cố trong đời sống ấy với trọn tình yêu đối với Chúa và tha nhân.

“ Chắc rằng trong các việc đền tội, trong hết mọi việc từ bỏ mình đi, thì việc giữ kỷ luật là việc có công nhất, chắc chắn nhất và dễ nhất. Có công nhất bởi vì kỷ luật không cho phép người nhà dòng được theo ý riêng mình, luôn luôn theo Thánh Ý Chúa cho trọn ; chắc chắn nhất vì kỷ luật không phải do bởi ý riêng ta chọn, và chẳng có ý tìm sự hư danh nào, cho nên khỏi mọi sự sai lầm… (GSD tr 427 )

Chúa Giêsu không hứa miễn trừ thập giá cho những người muốn đi theo Chúa, mà ngược lại, Người mời gọi: “Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mọi ngày mà theo tôi” (Mt 16,24). Đức Cha khuyến khích chị em:

… Chớ gì chị em được bỏ ý riêng mình cho hẳn, thì đó là việc hãm mình nhất hảo. Lại chẳng có việc hãm mình nào sẵn sàng và đẹp lòng Đức Chúa Trời cho bằng vui lòng chịu lấy mọi sự khó, mọi sự trái ý ta thường gặp hằng ngày, như khi  lâm cơn bệnh hoạn, khi gặp sự rủi ro, khi làm không xuôi việc, khi bị người ta hiểu lầm…Trong những lúc ấy, nếu biết nhắc trí lên cùng Chúa mà xin chịu sự khó ấy theo Thánh Ý Chúa, thì ta làm một việc hãm mình rất đẹp lòng Chúa và có công trọng, tích để đời sau ta không thể hiểu được…” (GSD tr. 237-238) LPD đoạn IX, từ số  102-109

C.    Sống mầu nhiệm mùa SÁNG: đồng hành với Đức Giêsu trong sứ vụ công khai của Người, để đem Ơn Cứu độ đến cho mọi người.

Suy gẫm mầu nhiệm mùa Sáng, chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu miệt mài trên những hành trình sứ vụ: bắt đầu với biến cố chịu Phép Rửa, rồi dự tiệc cưới Cana, hành trình tiếp tục với việc rao giảng Nước Trời, biến hình trên núi, và đi vào những giờ phút cuối trong bữa tiệc ly với việc lập bí tích Thánh Thể.

Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta được sống xứng đáng là con cái Chúa, được vững tin vào quyền năng của Người, được ơn hoán cải và tin vào Tin Mừng, biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, và năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Sống các mầu nhiệm sự Sáng, chính là sống sung mãn ơn gọi làm con Chúa trong lời hứa của Phép Rửa, với việc sống đức tin, đức Cậy vững vàng vào quyền năng Chúa, và lòng mến sâu xa với Người, mà cao điểm là sống gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể; đồng thời là sống sung mãn ơn gọi thánh hiến, làm người môn đệ nghĩa thiết, luôn biết lắng nghe và thi hành Ý muốn của Chúa trong việc chia sẻ sứ mạng Cứu độ của Người.

1/- Sống mầu nhiệm sự Sáng trong Ơn Gọi làm con Chúa. Đức Cha Tổ Phụ gọi đó là một đời sống đạo đức:

-Người Nhà dòng phải có lòng đạo đức:

“Không có lòng đạo đức, chị em không thể có và giữ được tinh thần ơn thánh kêu gọi. Không có lòng đạo đức, chị em không có những sự yên ủi và làm trọn nhiệm vụ về bậc mình. Không có lòng đạo đức, chị em không thể có những nhân đức mà Chúa đòi ta phải có.

- Lòng đạo đức đưa đến những hiệu quả tông đồ:

“Một chị dòng đạo đức là một kho tàng cho nhà dòng, cho nhà trường, và cho nhà thương là nơi chị được sai đến làm việc; Chị mang mùi thơm tho của Chúa đi khắp nơi, chị là một gương sáng cho các chị em, cho các học trò, các bệnh nhân, các kẻ làm việc chung quanh chị…” (GSD tr 452)

- Người “đạo đức” thì siêng năng lãnh các bí tích:

“Một người nhà dòng sống đạo đức thì.. sự năng chịu các phép bí tích đối với họ luôn là một việc rất quan trọng, tất cả những gì thuộc về sự thờ phượng họ lấy làm quý trọng và cung kính…(GSD tr 451)

Nhất là lòng Sùng kính phép Thánh Thể:

“Các việc thiêng liêng cho ta được tỏ lòng cung kính Chúa Giêsu ngự trong phép Thánh Thể, thì không những là việc xem lễ, rước lễ mà thôi, lại còn có sự viếng Mình Thánh, sự chầu Phép lành cũng là hai việc đẹp lòng Chúa Giêsu và yên ủi Người lắm…”

Với việc rước Mình Thánh:

“Nếu chị em có lòng sốt sắng chịu phép Mình Thánh, nếu chị em dọn mình cho xứng đáng khi đến chịu bí tích này, thì không lẽ nào chị em không giữ được lòng sốt sắng, và không được thêm lòng sốt sắng

2/- Sống mầu nhiệm sự Sáng trong Ơn gọi làm người môn đệ, chúng ta được đồng hành với Đức Giêsu trong các sứ vụ Cứu thế của Người, trung tín chia sẻ các tác vụ, dù trong những bổn phận nhỏ bé âm thầm nhất.

Sống mầu nhiệm mùa Sáng, chị em cũng “được mời xuống thung lũng, để chia sẻ những nỗ lực của Đức Kitô trong việc thực hiện chương trình của Thiên Chúa và can đảm đi vào con đường Thập giá” (Vita Consecrata số 14)

Đức Cha  Tổ Phụ dậy:

Phải nhiệt thành dấn thân trong sứ vụ tông đồ

“Chị em phải có lòng hăng hái sẵn sàng, chẳng nề chịu khó mà làm những việc đức giám mục bản quyền sẽ yêu cầu chị em làm.” (Luật phép Dòng ; khoản 103; GSD tr 489)

Phải thi hành các bổn phận với tinh thần siêu nhiên

Trong các bổn phận và công tác, phải làm tất cả vì ý ngay lành và tinh thần siêu nhiên, tất cả “Cho Vinh danh Thiên Chúa, Hiển danh Mẹ Maria, thánh hoá bản thân và mưu ích cho các linh hồn” theo mục đích tối thượng của Dòng :

Phải làm mọi việc vì ý ngay lành, mà ý ngay lành hơn hết là làm mọi việc vì lòng mến Chúa”..

“Một nữ tu có tinh thần ngay thẳng, thật thà thì làm mọi việc chỉ vì một ý ngay lành là yêu Chúa, không pha trộn ý trái gì vào, không làm vì cầu danh hay vì ích kỷ”

“…Từ bỏ hết mọi tư lợi, và chỉ để ý đến một mình Chúa, đến sự đẹp lòng sự yêu mến và sự sáng danh Người” ( GSD tr 433)

D.    Sống mầu nhiệm MỪNG : Củng cố niềm tin và hy vọng phục sinh với Đức Giêsu Kitô

Chiêm ngắm mầu nhiệm mùa Mừng, chúng ta suy gẫm các mầu nhiệm Chúa sống lại, Chúa lên trời, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Mẹ Maria lên trời, Mẹ Maria được thưởng trên Thiên đàng.

Hành trình sống các mầu nhiệm mùa Vui, Thương, Sáng, sẽ cho chúng ta được sống lại với Đức Kitô, được tràn đầy ơn Thánh Thần, được hướng lòng về những sự trên trời. Kết thúc cuộc đời, chúng ta được Chúa ban ơn chết lành, và được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng với Chúa, với Mẹ Maria và các thánh.

Đức Cha nhắc cho chị em nhớ lại:

“…Như thế Đức Mẹ phù hộ cho ta hằng được sống về phần linh hồn, hằng được ái mộ những sự trên trời, hằng được đầy dẫy ơn Đức Chúa Thánh Thần, sau hết được chết lành trong tay Đức Mẹ, như ta ngắm trong 5 sự mừng.”

Có thể nói sống Mầu nhiệm mùa Mừngsống niềm tin và hy vọng về sự phục sinh.

Niềm tin vào sự Phục sinh cho chúng ta xác tín vào mầu nhiệm Vượt qua của Đức Giêsu: qua Thập giá sẽ dẫn tới vinh quang, cùng chết với Đức Giêsu, sẽ được sống lại với Người:

“Nếu chị em chết làm một với Người, thì sẽ được sống làm một với Người. Nếu chị em chia sẻ sự đau khổ, thì sẽ được chung phần vinh hiển”(x. 2Cr 1, 5) (GSD tr 455)

Niềm tin vào sự Phục sinh giúp chúng ta hy vọng và chờ đợi, sau cuộc sống tại thế, được sống lại với Đấng đã phục sinh, : “Tôi tin xác loài người sẽ sống lại; tôi tin một cuộc sống đời đời…”

Niềm Tin và hy vọng vào mầu nhiệm Phục sinh sẽ giúp chúng ta có thái độ tích cực và vui tươi khi chấp nhận những từ bỏ, hy sinh trong cuộc sống, quảng đại dấn thân sống cho Vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn.

Niềm tin và hy vọng vào sự Phục sinh hướng cái nhìn của chúng ta về những giá trị vĩnh cửu hơn là gắn bó với những giá trị của cuộc sống chóng qua; và hướng đời sống chúng ta về cuộc sống mai hậu trên Nước trời, hơn là để mình chìm ngập trong những lo toan và hưởng thụ đời này.  

GIÁO HỘI trong Vita Consecrata số 26 hướng dẫn chúng ta sống đời thánh hiến của mình trong niềm tin và hy vọng vào sự phục sinh với Chúa và vào cuộc sống mai sau trên nước hằng sống:

“Những người hiến dâng cuộc đời cho Đức Ki-tô chỉ còn sống trong niềm ước mong được gặp Người, ngõ hầu được sống với Người mãi mãi…

Với cái nhìn gắn chặt vào những thực tại của Chúa, người tận hiến nhắc nhở rằng "trên đời này, chúng ta không có đô thành bền vững" (Dt 13,14), bởi vì "quê hương chúng ta ở trên trời" (Pl 3,20). Điều cần thiết duy nhất là tìm kiếm "Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người" (Mt 6,33), cùng với lời khẩn cầu không ngừng xin Chúa ngự đến”.

KẾT LUẬN

Trên đây là những gợi ý về một con đường đạo đức thực hành, một lối thánh hoá đời sống tu, một phần trong Linh đạo Mân Côi, dựa trên các giáo huấn của Đức Cha Tổ Phụ.

Tuy vậy đây cũng vẫn chỉ là những nét phác thảo đại cương. Điều quan trọng hơn, Linh đạo này cần được chúng ta thực hành, đưa vào cuộc sống, để qua những kinh nghiệm khi thực hành, Linh đạo đó sẽ rõ nét hơn lên, được bồi đắp phong phú hơn lên qua các thế hệ chị em Mân Côi tiếp nối sống Linh đạo Dòng.

Nhờ việc Sống Các Mầu Nhiệm Cứu Độ, chúng ta được lãnh nhận Ơn Cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Và Linh đạo Dòng sẽ mời gọi chị em đi tiếp lộ trình là mang  ơn Cứu độ đến cho mọi người, bằng sứ vụ Tông đồ Truyền giáo, theo Đặc sủng của Đức Cha Tổ Phụ.