Thông Báo Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu, Khấn Trọn và Kỷ Niệm Khấn Dòng


Trong tâm tình hiệp thông và tạ ơn Thiên Chúa, Hội Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, Chí Hòa hân hoan chúc mừng 18 chị em tuyên khấn lần đầu trong Thánh Lễ mừng Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tại Nguyện Đường Mân Côi, vào lúc 5g30 sáng Thứ Tư, ngày 15 – 08 – 2018.

 

Và trong Thánh Lễ Tạ ơn lúc 9g00 sáng Thứ Năm, ngày 16 – 08 – 2018, do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Gm. Phụ tá TGP Sài Gòn chủ tế, Hội Dòng tiếp tục dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân cùng với 17 chị em tuyên khấn trọn đời, 4 Chị mừng Ngân khánh Khấn Dòng, 5 Chị mừng Kim khánh Khấn Dòng và Bà Cựu Bề trên M. Agnès Hoàng Thị Lành mừng Kim cương Khấn Dòng.

 

Toàn thể Chị em Mân Côi xa gần xin chúc mừng Bà Cựu và các Chị kỷ niệm Khấn Dòng, cùng các chị em tiên khấn và vĩnh khấn! Qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, xin tạ ơn Thiên Chúa đã luôn song hành và tuôn đổ biết bao hồng ân trên Bà và Quý Chị em trong suốt hành trình tận hiến. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi dẫn và ban thêm nghị lực trên Bà và Quý Chị em trong hành trình kế tiếp. Mong Bà và Quý Chị em luôn an vui trong đời tận hiến và nhiệt tâm thực thi sứ mạng theo Linh đạo Mân Côi.

 

Hội Dòng cũng xin tri ân Quý bậc phụ huynh đã can đảm và quảng đại dâng hiến những người con thân yêu cho Chúa và cho Hội Dòng. Xin Quý vị tiếp tục cầu nguyện cho Ơn gọi Mân Côi được phát triển và thăng tiến trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Riêng Hội Dòng vẫn nhớ đến Quý thân nhân, ân nhân – những người đã trực tiếp hay gián tiếp nâng đỡ và hỗ trợ cho Ơn gọi Mân Côi – trong kinh nguyện hàng ngày.

 

Danh sách chị em được gọi tuyên khấn lần đầu:

1.     M. Rosa Lê Thị Hà – Giáo xứ Yên Hòa, Giáo Phận Vinh

2.     M. Têrêsa Avila Trần Thị Kim Hường – Giáo xứ Phước Ân, Giáo Phận Bà Rịa

3.     M. Phaxicô Salêsiô Vũ Thị Tươi – Giáo xứ Phúc Lâm , Giáo Phận Hà Nội

4.     M. Augustinô Ngô Vũ Quỳnh Phương – Giáo Xứ Thánh Mẫu, Giáo Phận Đà Lạt

5.     M. Têrêsa Trần Mộng Ánh Uyên – Giáo Xứ  Vinh Hưng, Giáo Phận Phan Thiết

6.     M. Lucia Nguyễn Thị Sinh – Giáo Xứ Bông Trang, Giáo Phận Bà Rịa

7.     M. Thánh Tâm Thiệu Thị Nhị – Giáo Xứ An Phú, Giáo Phận Hà Nộ

8.     M. Raphael Phạm Ngọc Hồng Vy – Giáo Xứ Dốc Mơ, Giáo Phận Xuân Lộc

9.     M. Giuse Vũ Thị Thúy Hằng – Giáo Xứ Tân Lạc, Giáo Phận Đà Lạt

10.   M Casimirô Vũ Thị Thúy My – Giáo Xứ Ngọc Lâm, Giáo Phận Xuân Lộc

11.   M. Martinô Nguyễn Thị Hải (Yến) – Giáo Xứ  Xuân Nhan, Giáo Phận Xuân Lộc

12.   M. Catharina Lê Thị Ngọc Dâng – Giáo Xứ Thọ Lâm, Giáo Phận Xuân Lộc

13.   M. Gioan Thánh Giá Trần Thị Hồng Nga – Giáo Xứ Định Quán, Giáo Phận Xuân Lộc

14.   M. Têrêsa Nguyễn Thị Vân – Giáo Xứ Diom, Giáo Phận Đà Lạt

15.   M. Gioan Trần Đan Phương Linh – Giáo Xứ Thánh Gia, Giáo Phận Long Xuyên

16.   M. Gioan XXIII Nguyễn Thị Bích Duyên – Giáo Xứ Lạc Viên, Giáo Phận Đà Lạt

17.   M. Maximilianô Kolbe Trà Thị Minh Xuân – Giáo Xứ Hà Tân, Giáo Phận Đà Nẵng

18.   M. Thánh Tâm Hoàng Thị Kim Phượng – Giáo Xứ Vinh Hà, Giáo Phận Ban Mê Thuột

 

Danh sách chị em được gọi tuyên khấn trọn đời:

1.     M. Faustina Lê Thị Phương Thảo – Giáo Xứ Kim Phát – Giáo Phận Ban Mê Thuột

2.     M. Micae Trần Thị Khánh Ly – Giáo Xứ Kim Mai – Giáo Phận Ban Mê Thuột

3.     M. Indulges Nguyễn Thị Liên – Giáo Xứ Hòa Xuân – Giáo Phận Bà Rịa

4.     M. Têrêsa Bùi Kim Dung – Giáo Xứ Nam Hải – Giáo Phận Cần Thơ

5.     M. Martinô Nguyễn Thị Tiếp – Giáo Xứ Song Vĩnh – Giáo Phận Bà Rịa

6.     M. Têrêsa Avila Nguyễn Thị Thanh Tâm – Giáo Xứ Kim Phát, Giáo Phận Ban Mê Thuột

7.     M. Têrêsa Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Giáo Xứ Tân Long, Giáo Phận Long Xuyên

8.     M. Giuse Phạm Thị Phương Hòa – Giáo Xứ Martino, Giáo Phận Xuân Lộc

9.     Maria Nguyễn Thị Phương Thanh – Giáo Xứ Hợp An, Giáo Phận Sài Gòn

10.   M. Giuse Đậu Thị Hợi (Thu Hương) – Giáo Xứ Hòa Hội, Giáo Phận Bà Rịa

11.   M. Phaolô Dương Thị Tuyết Nhung – Giáo Xứ Đông Quang, Giáo Phận Sài Gòn

12.   M. Inhaxiô Nguyễn Vũ Mộng Điệp – Giáo Xứ Thánh Tâm, Giáo Phận Đà Lạt

13.   M. Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Mai – Giáo Xứ Long Hương – Giáo Phận Bà Rịa

14.   M. Catarina Nguyễn Thị Thùy Dương – Giáo Xứ Đông Quang, Giáo Phận Sài Gòn

15.   M. Gioan Boscô Trân Thị Thùy Liên – Giáo Xứ Hiếu Thuận, Giáo Phận Long Xuyên

16.   M. Gioan Nguyễn Thị Hoàng Diệp – Giáo Xứ Tam Thái, Giáo Phận Xuân Lộc

17.   M. Têrêsa Trần Thị Anh Đào – Giáo Xứ Tân Hưng, Giáo Phận Sài Gòn

 

Danh sách các Chị mừng Ngân khánh Khấn Dòng:

1.     Maria Đinh Thị Hường – Giáo Xứ Châu Sơn, Giáo Phận Đà Lạt

2.     Maria Nguyễn Thị Thu Hà – Giáo Xứ Châu Sơn – Giáo Phận Đà Lạt

3.     M. Têrêsa Phạm Thị Bích Vân – Giáo Xứ Lam Sơn – Giáo Phận Sài Gòn

4.     Maria Trần Thị Hiền – Giáo Xứ Châu Thủy – Giáo Phận Phan Thiết

 

Danh sách các Chị mừng Kim khánh Khấn Dòng:

1.     M. Têrêsa Lê Thị Nhàn – Giáo Xứ Bắc Hải – Giáo Phận Sài Gòn

2.     M. Régia Nguyễn Thị Nhu – Giáo Xứ Phú Bình – Giáo Phận Sài Gòn

3.     M. Emmanuel Mai Thị Nghìn – Giáo Xứ Tân Việt – Giáo Phận Sài Gòn

4.     M. Noela Vũ Thị Hồng

5.     Maria Nguyễn Thị Hương Lan – Giáo Xứ Đức Long – Giáo Phận Sài Gòn