thăng tiến trên đường trọn lành


V. THĂNG TIẾN TRÊN ĐƯỜNG TRỌN LÀNH

1.         Một nữ tu biết lợi dụng thời kỳ nhà tập thì tích đức lập công rất nhiều, nết xấu còn lại rất ít. (I, 177)

2.          Mọi người ở nhà tập đều đua nhau tấn tới trong đàng trọn lành. (I, 177)

3.         Cho được sửa tính nhẹ dạ thì phải sẵn lòng nghe sửa bảo. Bề trên hay chị em bảo phải sẵn sàng sửa ngay khi vừa sai lỗi. (I, 202)

4.          Bề ngoài nơi thân xác cũng như bề trong: trong trí, trong lòng, con người không thiếu gì nết xấu phải sửa. (I, 207)

5.         Qua điều dở, trở điều hay,

Lấy hay thay dở, có ngày nên thân. (I, 208)

6.          Phải khôn ngoan trong lời nói, chớ nói những gì ngoài phạm vi. (I, 286)

7.          Phải khôn ngoan trong sự răn bảo, dùthấy ai còn năng sai lỗi chưa được tấn tới bao nhiêu thì đừng tỏ mặt không bằng lòng, một tỏ tình thương xót và nói lời dịu dàng yên ủi. (I, 286)

8.              Việc sửa lỗi thì phải biết chắc chắn về lỗi ấy. (I, 295)

9.         Hãy xét mình mà sửa mình thì hơn. (I, 321)

10.      Nhà dòng chẳng phải nơi chọn người ta đã nên thánh rồi, nhưng là nơi giúp người ta nên thánh. (I, 331)

11.      Hãy năng bàn hỏi về sự sửa nết xấu mình với bề trên nhà tập, tỏ mình ra cho người cách thật thà đơn sơ và thực tình tín nhiệm. (I, 337)

12.      Khi nghe ai cáo lỗi mình thì hãy vui lòng cám ơn kẻ ấy hết lòng, vì nhờ đó mình mới tấn tới trong đàng thiêng liêng. (I, 338)

13.      Ai chăm chỉ cẩn thận và ước ao nên trọn lành một ngày một hơn, thì khi làm việc bề ngoài cũng là bức gương phản chiếu sự tề chỉnh bề trong vậy. (I, 352)

14.      Nếu mỗi năm con sửa được một nết xấu, con sẽ nên trọn lành. (I, 410)

15.      Nếu chị em muốn vững vàng, hãy sợ những tội nhẹ và hãy trung tín trong những sự nhỏ mọn. (I, 417)

16.      Hãy nghĩ lại cho chín chắn (hãy hồi tâm lại). (I, 420)

17.      Hãy cố hiểu cái vực sâu mà mình đã sa xuống. (I, 420)

18.      Hết sức giữ mình cẩn  thận để tránh những sự lỗi và những sự biếng trễ đã làm cớ cho mình sa sút. (I, 421)

19.      Triều thiên không phải là hứa cho kẻ đã bắt đầu tốt, một là cho kẻ sẽ sống một cuộc đời thánh thiện cho tới ngày sau cùng. (I, 421)

20.    Phải lo lắng sửa mình về những sự lỗi, phải đổi từ người xấu mà nên người tốt hơn. (I, 427)

21.      Sự trọn lành chẳng phải là một ngày, đó là một việc làm trọn đời, người ta bước đi từng bước, người ta tấn tới một cách không xem thấy. (I, 428)

22.      Để ý hướng của mình được trọn lành hơn, chị em hãy quen kết hợp hết mọi sự với những việc chính Chúa Giêsu đã làm. (I, 437)

23.      Chúa đòi ta sửa soạn mảnh đất thiêng liêng ta trước khi Chúa gieo hạt giống ơn Chúa vào. (I, 585)

Muốn nhổ rễ những cái tệ tục, muốn phá tan những phe cánh, phải có tinh thần của Chúa và phải có một sự kiên tâm phi thường. (I, 642)


    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com