sống tinh thần bề trong


 

 

 

 

I. SỐNG TINH THẦN BỀ TRONG

1.         Hãy tập cách sống bề trong hằng nhớ Chúa đi với mình, làm với mình. (I, 97)

2.         Sự sống bề trong giúp người nữ tu ngày càng thêm mến Chúa. (I, 98)

3.         Sự sống bề trong dọn lòng cho một người nhà dòng chỉ làm việc vì một lẽ siêu nhiên. (I, 163)

4.         Mọi nhân mọi vật ở chung quanh mình, dù lành, dù dữ, dù tốt, dù xấu thảy đều giúp mình nên thánh.(I, 185)

5.         Ta đi đâu, ở đâu, ta cũng hằng nhớ Chúa ở trước mặt. (I, 217)

6.         Sống bề trong là hằng sống liên mãi trước mặt Đức Chúa Trời và kết hợp cùng người. (I, 247)

7.         Sống bề trong làm cho ta biết giữ nết na đức hạnh. (I, 248)

8.         Ai biết sống thiêng liêng bề trong, ấy là kẻ biết lập nước Đức Chúa Trời giữa lòng mình vậy. (I, 249).

9.         Ai càng kết hợp cùng Chúa liên lỉ, thì bậc trọn lành bước lên càng cao. (I, 249)

10.      Tôi chẳng nên mất giây phút nào mà chẳng tưởng nhớ Chúa Giêsu ở trước mặt. (I, 255)

11.      Giờ làm việc thiêng liêng giúp ta được sống bề trong cho hoàn hảo, cũng như sự sống bề trong giúp ta làm việc thiêng liêng cho trọn lành hơn. (I, 258)

12.      Cho được giúp giữ tinh thần bề trong ta phải hồi tâm. (I, 278)

13.     Sự gì đẹp lòng Chúa thì tôi làm luôn. (I, 316)

14.     Kẻ thành tâm tìm nẻo trọn lành, thì Chúa không bỏ. (I, 320)

15.     Phải có lòng ước ao nên cao trọng trong bậc trọn lành. (I, 334)

16.     Ngay từ khi mới ở nhà dòng, hãy thúc giục mình nên thánh. (I, 336)

17.     Cúi xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng cho con được biết giữ lấy sự sống bề trong cho nên. (I, 358)

18.     Năm việc làm cho được nuôi sự sống bề trong : Nhìn xem Chúa, nghe Chúa truyền, mến yêu, tưởng nhớ, cầu nguyện thở than. (I, 250)

19.     Tám phương pháp đạt đến sự sống thiêng liêng bề trong :

a.    Lương tâm tinh sạch mọi đàng,

b.  Lòng càng thanh tịnh, trí càng tinh anh.

c.   Việc làm thảy phải ngay lành,

d.  Tĩnh tâm khắc kỷ, ngôn hành hẳn hoi.

e.   Tình thân với Chúa chẳng nguôi,

f.         Yêu mình cũng phải yêu người như ta. (I, 251)

20.      Người nhà dòng hằng cảm thấy được Chúa yêu mến mình và yêu mến hết lòng. (I, 368)

21.      Phúc cho nhà dòng nào thấu hiểu được lời này : “Chúa là mọi sự của tôi !”(I, 369)

22.      Con nhìn xem thánh ý Chúa mọi sự mọi nơi. (I, 371)

23.      Người nhà dòng là người phó trót mình cho Chúa như của lễ toàn thiêu. (I, 374)

24.      Làm một việc, làm một cách chăm chỉ, ý trí trọn lành thì sẽ nên người thánh. (I, 376)

25.      Nếu người ta chưa có nhân đức thì ở trong nhà dòng sẽ có, miễn là có lòng ao ước thật. (I, 384)

26.      Chị em hãy năng suy nghĩ những ích lợi vô giá chị em được bởi sự trọn lành. (I, 428)

27.      Tinh thần bề trong là hồn sống tất cả mọi việc lành và là động tác cho mọi cách ăn nết ở của người nhà dòng. (I, 433)

28.      Hãy giữ và làm cho tinh thần bề trong thêm lên. (I, 433)

29.      Sự yên trí, sự vui vẻ, sự bằng lòng chắc chắn chỉ thấy trong thế giới bên trong. (I, 434)

30.      Ta càng sống bên trong hơn, ta càng được hạnh phúc hơn. (I, 434)

31.      Lòng đạo đức là của trọng nhất, chị em hãy quý trọng của ấy hơn các tài năng và các tư cách khác bề ngoài. (I, 454)

32.      Đạo đức tức là lòng trí ngũ quan phải chứa đầy Thiên Chúa. (I, 582)

33.      Hãy năng nói về sự Chúa an bài và năng ca tụng về sự an bài của Chúa trong những lúc phải đau khổ. (I, 584)

34.      Yêu thích những điều Chúa yêu thích, đó là một gương sáng rất hiệu lực. (I, 584)

35.      Nền tảng của đời sống bên trong là : Đức khiêm nhường, tinh thần đức tin, lòng từ bỏ thế gian, đức vâng lời. (I, 595)

36.      Người ta ngã lòng là tại người ta bỏ Chúa. (I, 639)

37.      Hãy cầu nguyện nhiều, hãy xưng thú và hãy tự phạt mình mỗi lần trót sai lỗi. (I, 639)

38.      Lúc thấy nao núng hãy lại gần Chúa. (I, 640).


Trang trước    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com