Ở VỚI CHÚA TRONG KINH NGUYỆN CỘNG ĐOÀN

Tiếp nối chủ đề "Ở Với Chúa Một Cách Cá Biệt", tháng này sẽ là "Ở Với Chúa Trong Kinh Nguyện Cộng Đoàn". Chủ đề này chắc hẳn đang hiện lên trong tâm trí chị em nhiều ý niệm. Một trong những ý niệm ấy phải chăng là việc chị em đến điểm hẹn để diện kiến tôn nhan Chúa, để ở lại với Người, ngang qua các Thánh lễ, giờ Kinh Phụng vụ, Chầu Thánh Thể, lần hạt chung, giờ kính Mẹ,...? Thật thế, khi đến với giờ kinh nguyện của cộng đoàn, mỗi chị em đang cùng với cộng đoàn mình đi đến với Chúa và ở lại với Người - Đấng là vị thượng khách mà chị em muốn gặp gỡ mỗi ngày - để thờ lạy và chúc tụng, để lắng nghe và tìm kiếm Thánh Ý, hoặc để cầu nguyện chung theo các ý chỉ. Hơn thế nữa, giờ kinh nguyện cộng đoàn cũng biểu lộ sự hiệp nhất và tình bác ái trong cộng đoàn - một hình bóng của Nước Trời mai sau, và nhất là, được Chúa sai đi sau khi chị em đã ở lại với Người!

Ở với Chúa để cùng nhau thờ lạy và chúc tụng Thiên Chúa

Trong Hiến chế về Phụng vụ thánh, Giáo Hội Mẹ đã khuyến khích con cái mình phải ưu tiên cho việc cầu nguyện chung (SC 27). Một tất yếu khác là khi chị em cùng với cộng đoàn tham dự các giờ kinh nguyện, cùng nhau dâng lên Thiên Chúa tâm tình, lời kinh, tiếng hát, là lúc chị em hợp ý suy tôn, chúc tụng và ca khen Thiên Chúa! Điều kỳ diệu hơn nữa, chính Chúa Giêsu hiện diện giữa cộng đoàn mỗi khi chị em quy tụ nhân danh Ngài (Mt 18, 20). Thế nên, việc "ở với Chúa" của chị em chỉ là một hệ quả, bởi lẽ, chính Chúa Giêsu đã hiện diện nơi đó rồi và Ngài đang đợi chị em (Ga 11, 28). Và như vậy, giờ kinh nguyện cộng đoàn không chỉ là thời gian quy định để chị em đến mà thờ lạy, ngợi khen Thiên Chúa - xét như một bổn phận và trách nhiệm của một thụ tạo đối với Đấng Tạo Hóa - nhưng còn là những khoảnh khắc quý báu để chị em được ngồi bên chân Chúa, được nghỉ ngơi, thư giãn trong tình yêu và ân sủng của Người!

Ở với Chúa để cùng nhau lắng nghe và tìm kiếm Thánh Ý Người

Theo Đức Cha Tổ Phụ đáng kính thì "các việc thiêng liêng hằng ngày là của nuôi linh hồn cho kẻ ở nhà Dòng, ấy là những giờ linh hồn được kết hợp cùng Chúa cho giọn, được nói khó cùng Chúa và được nghe Chúa dạy vẽ bảo ban. (I, 110)

Quả thế, trong các giờ kinh nguyện cộng đoàn, ít nhiều gì chúng ta đều cùng nhau lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, đặc biệt trong các Thánh lễ và giờ Chầu Thánh Thể. Qua Lời Chúa, mỗi chị em không chỉ chuyên chăm tìm kiếm Thánh Ý cho cuộc đời mình, nhưng còn cùng nhau tìm ra ý muốn của Người cho cộng đoàn, cho Hội Dòng mình, đặc biệt trong những công vụ khi mà cộng đoàn hay Hội Dòng cần có sự đồng thuận của mọi chị em hết thảy. Theo Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo:

Việc cùng nhau tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa là suối nguồn tình hiệp thông trong cộng đoàn, bởi vì việc cùng nhau tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa nầy sẽ làm cho mỗi thành phần vượt qua được những khác biệt hay những mâu thuẫn có thể có giữa các quyền lợi. Khi mỗi thành phần cộng đoàn đi tìm một hay nhiều tư lợi khác nhau, ngấm ngầm hay nổi bật, thì lúc đó cộng đoàn bị phân rẽ, bị xé ra thành nhiều mảnh, nhiều phe nhóm. (Trích trong bài viết, "Dung Mạo Cộng Đoàn Chứng Nhân: Cộng Đoàn Cầu Nguyện").

Ở với Chúa để cùng nhau cầu nguyện và xin ơn chuyển cầu

Trước khi bắt đầu các giờ kinh nguyện cộng đoàn, chị em vẫn thường rao các ý chỉ để cầu nguyện cho người sống cũng như người đã qua đời, bao gồm chị em Mân Côi, thân nhân, ân nhân, thế giới, đất nước, đặc biệt là những phận người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn... Điều này chính Đức Cha Tổ Phụ cũng đã nhắn nhủ chị em, "Mỗi lần bắt đầu làm một việc thiêng liêng nào thì hãy có ý dâng việc ấy mà cầu xin một ơn gì riêng cho mình hoặc cho kẻ khác, kẻ còn sống hay kẻ đã chết" (I, 260).

 

Trong cái nhìn của Đức Thánh Cha Phanxicô, thì "kinh nguyện chuyển cầu" chất chứa "sức mạnh truyền giáo", bởi lẽ trong kinh nguyện ấy, chị em đang "tìm kiếm lợi ích của người khác." Ngài giải thích, "kinh nguyện chuyển cầu không kéo tâm trí chúng ta ra khỏi việc chiêm niệm thực sự, vì chiêm niệm đích thực luôn luôn có chỗ cho người khác" (EG 281). Đức Thánh Cha cũng tin rằng:

Những người nam người nữ tuyệt vời của Thiên Chúa đều là những người chuyển cầu tuyệt vời. Lời kinh chuyển cầu giống như "men trong trái tim của Thiên Chúa Ba Ngôi." Đó là cách để đi sâu vào trái tim của Chúa Cha và khám phá ra những khía cạnh có thể dọi ánh sáng trên những tình huống cụ thể và thay đổi chúng. Có thể nói tim của Thiên Chúa bị lời chuyển cầu của chúng ta đánh động, nhưng trên thực tế Người luôn luôn có ở đó trước. Cái mà lời chuyển cầu của chúng ta đạt được là sức mạnh, tình yêu và sự trung tín của Người được tỏ lộ rõ ràng hơn giữa dân chúng (EG 283).

Ở với Chúa biểu lộ sự hiệp nhất, thương yêu

Đến với nhau trong kinh nguyện hàng ngày, chị em cùng hiệp ý tâm đầu trong các nghi thức phụng vụ và trong những lời kinh, tiếng hát. Chị em đang sống lại kinh nghiệm thiêng liêng của các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai, là những người "chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng... Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ..." (Cv 2, 42, 46). Như thế, khi chị em một lòng một ý ở lại với Chúa trong các giờ kinh nguyện chung, chị em đang biểu lộ rõ nét sự hiệp nhất và tình huynh đệ trong cộng đoàn.

Bên cạnh đó, "khi được tình yêu của Thiên Chúa nhờ Chúa Thánh Thần tràn đầy trong mọi tâm hồn, cộng đoàn giống như một gia đình thực sự đoàn tụ nhân danh Chúa, được hưởng sự hiện diện của Ngài... Hơn nữa, sự hiệp nhất huynh đệ loan báo Chúa Kitô đã đến và phát sinh một năng lực tông đồ mãnh liệt" (PC15).

Ở với Chúa để được Chúa sai đi

Mẹ Têrêsa Calcuta đã từng khẳng định,

"Hoa trái của Thinh Lặng là Cầu Nguyện.

Hoa trái của Cầu Nguyện là Đức Tin.

Hoa trái của Đức Tin là Lòng Mến.

Hoa trái của Lòng Mến là Phục Vụ.

Hoa trái của Phục vụ là Bình An."

Rõ ràng, để có hoa trái niềm vui trong sứ mạng của mình, chị em cần phải gieo trồng hạt giống niềm vui ấy ngay trong thinh lặng và cầu nguyện. Nói khác đi, chị em cần phải ở lại với Chúa, để rồi được chính Người sai đi. Chắc chắn, từ ngày thành lập Dòng cho đến hôm nay, các bậc tiền bối, các chị em đi trước, và các chị em hiện tại đã luôn bắt đầu công việc hoặc bổn phận của mình ngay sau những giờ kinh nguyện chung. Ý thức sự mỏng giòn, yếu đuối nơi bản thân, chị em thi hành sứ vụ hay bổn phận với sức Chúa, không phải sức riêng mình. Tuy chị em kết thúc giờ kinh nguyện cộng đoàn, nhưng chị em luôn có Lời Chúa đồng hành, soi dẫn, mách bảo. Chính Lời Chúa là giá trị, là thước đo, là tiêu chuẩn cho những chọn lựa và quyết định của chị em.

Lời Chúa trong những giờ kinh nguyện cộng đoàn cũng sẽ thúc đẩy chị em sống tình hiệp thông trong các mối tương quan. Chị em chắc chắn sẽ khen ngợi, khích lệ chị em mình hoặc ai đó sau khi đã ca tụng Thiên Chúa. Như Thánh Gioan Tông đồ đã nói, "Nếu ai nói: 'Tôi yêu mến Thiên Chúa' mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy." (1 Ga 4,20), hoặc "Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng phải thương yêu anh em mình nữa" (1 Ga 5,1).

 

Vậy, để có thể thực sự ở lại với Chúa trong kinh nguyện cộng đoàn, chắc hẳn tự bản thân chị em ít nhiều cũng đã kinh nghiệm mình phải lưu tâm đến một vài yếu tố cần thiết. Sau đây chỉ là một vài gợi ý nho nhỏ:

Sự khao khát gặp Chúa

Để gặp gỡ Chúa - vị thượng khách tối hậu của lòng mình - cách an nhiên, tự tại, chị em cần phải vét rỗng tâm trí mình, để Thiên Chúa có thể lên tiếng! Theo Chân phước Angela, "Chúa muốn chúng ta nhận biết sự hiện diện của Ngài và cảm nghiệm tình yêu của Ngài trong chúng ta. Bà tin rằng bất cứ ai khao khát tìm kiếm Chúa Giêsu và nhận biết tình yêu Ngài trong linh hồn sẽ được ban các ơn này. Đồng thời, những người muốn trở nên anh em với Đức Kitô thì phải tạo khoảng trống trong cuộc sống để Đức Kitô bày tỏ chính Ngài theo cách Ngài muốn." (Trích trong "Gặp Chúa Phục Sinh Trong Kinh Nguyện", Trầm Thiên Thu). 

Sự ưu tiên cho đời sống thiêng liêng, đặc biệt là kinh nguyện cộng đoàn

Về điều này thì Đức Cha Tổ Phụ đã viết,

-        Việc thiêng liêng là việc làm trước tiên trong các việc phải làm từ sáng đến tối (I, 259).

-        Cái căn bản cốt yếu của tất cả đời sống chị em là phải luôn luôn đặt các việc thiêng liêng lên hàng thứ nhất. (I, 438)

-        Chị em phải lấy việc đọc kinh chung làm trọng, chớ ai lấy làm thị thường, dễ bỏ. (I, 266)

Sự chuẩn bị tâm linh

Chị em tham dự kinh nguyện "với tâm hồn chuẩn bị sẵn sàng, ngay thẳng, hòa hợp tâm trí mình với ngôn ngữ, và cộng tác với ân sủng trên trời, để đừng nhận lãnh ân sủng đó một cách vô ích" (SC 11). Riêng Đức Cha Tổ Phụ thì nhắn nhủ chị em, "Đọc kinh lần hạt sao cho có ý vị bề trong, hợp với tiếng đọc bề ngoài" (I, 278).

Sự đúng giờ

Đức Cha Tổ Phụ có nói, "Một người nhà dòng đạo đức thì làm các việc thiêng liêng đúng giờ, người ấy đọc kinh tỏ rõ là một người thấu hiểu những lời mình đọc" (I, 453). Ngược lại, "Tất cả những người nhà dòng trễ biếng việc thiêng liêng không thể tránh được sự sa sút" (I, 439).

Sự hướng dẫn kinh nguyện cộng đoàn

Cách riêng, với các chị em hướng dẫn giờ kinh nguyện, chúng ta tiếp tục làm sao cho giờ kinh nguyện của cộng đoàn thêm phần sốt sắng. Ngoài sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngay cả việc đọc cho đúng tên các vị thánh bổn mạng, chúng ta cần soạn những lời nguyện chung sao cho súc tích, có tâm tình. Tiếp đến, chúng ta cố gắng hết mình để tập trung trong giờ kinh nguyện. Từng điệp ca chúng ta xướng, từng Lời Chúa chúng ta công bố, từng lời nguyện chúng ta đọc..., tất cả phải khoan thai, rõ ràng, mạch lạc, ngưng nghỉ đúng lúc... Những yếu tố này tuy nhỏ nhặt, nhưng chúng cũng góp phần xây dựng bầu khí thánh thiêng cho giờ kinh nguyện cộng đoàn.

Trong thực tế, đã không thiếu những cộng đoàn có một bầu khí cầu nguyện thật tích cực, ấm cúng, trang nghiêm. Đặc biệt hơn, bầu khí đó đã phần nào tái sinh ý thức về đời sống tâm linh cho bất kỳ ai có dịp bước vào không gian kinh nguyện của cộng đoàn. Bởi lẽ... tại nơi ấy, với nhiều hình thái cầu nguyện khác nhau - nét mặt bình an, tư thế tỉnh táo, đứng cúi nhẹ nhàng, nâng sách kinh nguyện, giọng ca thánh thót, thưa đáp khoan thai, hướng về thánh điện, bái chầu chiêm ngắm..., đã thực sự giúp người hiện diện nâng lòng lên Chúa, để cùng với cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa tâm tình thờ lạy, chúc tụng và cầu xin.

Trước khi kết thúc, xin được gửi đến gia đình một vài câu hỏi gợi ý, dựa trên kinh nghiệm "ở với Chúa trong kinh nguyện cộng đoàn" của mỗi chị em:

-        Tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa nơi cộng đoàn tôi đang sống như thế nào?

-        Tôi trân quý các giờ kinh nguyện cộng đoàn ra sao?

-        Tôi thường có tâm trạng nào khi bước vào giờ kinh nguyện cộng đoàn: hứng khởi, khao khát, hạnh phúc, bình an, lắng nghe, tìm kiếm Chúa, hay ngược lại - uể oải, chán trường, tẻ nhạt, cho xong,...?

-        Tôi đã gặt được những hoa trái nào sau mỗi giờ kinh nguyện cộng đoàn?

-        Tôi đã góp phần mình trong các giờ kinh nguyện cộng đoàn ra sao?

Hướng về Mẹ Maria Mân Côi - "là nữ tỳ của Cha để ca hát tán tụng Cha, là người bạn luôn quan tâm để cuộc đời 'chị em' không thiếu rượu,... là người mẹ đi bên cạnh 'chị em', chia sẻ các phấn đấu của 'chị em' và hằng bao bọc 'chị em' bằng tình thương của Thiên Chúa" (EG 286) - cùng với sự phù trì của Đức Cha Tổ Phụ, em xin nguyện chúc Quý chị Bề trên cùng từng chị, từng em được nhiều phúc lành của Thiên Chúa trong Năm Hồng Phúc này! Xin Thần Linh Chúa soi sáng và bổ sức cho chị em trong các giờ kinh nguyện của cộng đoàn. Ước mong chị em luôn khao khát ra đi gặp Chúa, sẵn sàng "ở với Người," và được kín múc nơi Người nhiều nghị lực, ân sủng. Nhờ đó, chị em được cảm nếm sự ngọt ngào của tình Chúa và tình huynh đệ cộng đoàn, hầu chị em có thể tiếp tục sống tròn đầy hành trình Thánh hiến và Sứ vụ!

Kính chúc,

Em, M. Emmanuel Phan Thị Thanh Đào, Fmsr