MỪNG LỄ MẸ MÂN CÔI – BỔN MẠNG HỘI DÒNG


Trong Thánh Lễ Mừng Bổn mạng tại Nhà Nguyện Tỉnh Dòng lúc 5g30 sáng Chúa Nhật, 07.10.2018, chị em Mân Côi đã hiệp ý tri ân Tình thương Chúa về những phúc lành Người hằng thương ban cho Hội Dòng. Chị em cũng nhớ đến và cầu nguyện cho Quý ân nhân, thân nhân – những vị còn sống hay đã được Chúa gọi về. Đặc biệt, qua bài giảng Thánh lễ của Cha chủ tế Vinhsơn Tín, OP, chị em được hâm nóng lại việc sống các Mầu nhiệm Kinh Mân Côi. Lời chào “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng” của sứ thần khi xưa gửi đến Mẹ Maria vẫn được chị em cất lên mỗi ngày không chỉ để ca tụng Mẹ, nhưng còn để đi vào chính mầu nhiệm cứu độ. Lời kinh đơn sơ ấy đã từng đẩy lui thù địch, đánh tan các thế lực của Giáo Hội, và nay chị em tiếp tục một lòng tin tưởng lời kinh sẽ đẩy lui những bóng tối của sự dữ đang lung lạc đức tin của Hội Thánh.

Mừng Bổn mạng Hội Dòng, chị em tiếp tục đi vào huyền nhiệm của Lời Chúa dành cho Hội Dòng và bản thân. Như Mẹ Maria, chị em không thể hiểu trọn vẹn Thánh Ý Chúa, nhưng luôn tín thác vào chương trình cứu độ của Người. Chị em đồng thời ý thức sứ mạng đối với Giáo hội và thế giới qua những lời kinh Mân Côi vang vọng trong Cộng đoàn. Sức mạnh của lời kinh quen thuộc, đầy tính thần học, đã chứa đựng lời xin vâng của Mẹ từ biến cố Truyền tin cho đến cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Từ những tràng chuỗi Mân Côi, chị em cầu nguyện cho Giáo Hội trước những địch thù ngày càng gia tăng. Tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, chị em cầu xin cho Giáo Hội tìm ra được ý Chúa và trở về với căn tính của mình. Cũng qua sứ mạng và việc cổ võ Kinh Mân Côi, chị em làm cho Linh đạo Dòng và lời kinh Mân Côi được sống động. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, chị em xin ơn cứu độ, ơn hòa bình cho Giáo hội, cho thế giới, cho Hội Dòng và bản thân!