Lòng Người Khi Chúa Giáng Sinh…

Chúng ta đang sống trong những ngày đầu của Mùa Giáng sinh. Khi chiêm ngắm và suy gẫm về Mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa thật bao la. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng nên Người đã hạ mình xuống đi tìm ta. Chúa đã bày tỏ lòng yêu thương của Người qua việc Người nhập thể, mặc lấy hình ảnh con người, mang lấy hình ảnh con người để cùng sống với con người và chết trên thâp giá để cứu chuộc con người.

Khi suy niệm về mầu nhiệm Nhập thể, khi chiêm ngắm hài nhi Giêsu sinh hạ trong máng cỏ, nơi hang bò lừa giữa trời đông tuyết lạnh, bản thân tôi vẫn thường tự hỏi với chính mình:

Vì yêu thương nhân loại nên Thiên Chúa xuống thế làm người nhưng con người đã đáp lại tình yêu và lòng thương xót của Chúa như thế nào?

Mỗi người chuẩn bị lòng mình như thế nào khi Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người?

Khi suy nghĩ và tự hỏi chính mình như thế, và khi nhìn lại lòng mình trước mầu nhiệm Nhập thể, tôi nhận thấy có nhiều thái độ khác nhau của con người dành cho Thiên Chúa trong ngày Chúa giáng sinh. Và như thế, tôi ấn tượng với ba hạng người có ba thái độ khác nhau, ba cách mở lòng mình ra với Thiên Chúa trong ngày Chúa Giáng sinh và nhiều khi tôi cũng rơi vào một trong ba hạng người đó.

Hạng người thứ nhất đại diện cho những người quyền lực, đó là vua Hêrôđê. Khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, vua Hêrôđê đã rơi vào trạng thái lo sợ, bối rối: “Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối” (Lc 2,3).

Chính quyền lực, danh vọng đã làm cho nhà vua ra lo sợ, bối rối. Nhà vua lo sợ vì mất ngôi báu, quyền lực. Nhà vua bối rối vì mất danh vọng.

Chính quyền lực, danh vọng đã làm tâm trí nhà vua ra lu mờ và nảy ra ý định giết Hài nhi Giêsu nhưng ý định đó đã không thành: “Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.” (Mt 2,16).

Hạng người thứ hai đại diện cho những người trí thức, hiểu biết đó là các Thượng tế và Kinh sư. Các Thượng tế và Kinh sư là những người am tường Kinh Thánh. Chính vì am tường Kinh Thánh nên họ biết được chính xác nơi Chúa Giêsu sinh ra khi được hỏi: “Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời.” (Mt 2,4-6). Những người này chỉ giỏi lí thuyết, họ đọc được dấu chỉ ngay Chúa giáng sinh trên sách vở nhưng lại thiếu hành động thiết thực. Lòng họ đã bị chữ nghĩa, kiến thức làm cho mê muội nên họ biết mà không làm, họ nhận thấy Thiên Chúa đã đến mà không đi viếng thăm.

Hạng người thứ ba đại diện cho những người bình dân, thật thà đó là các trẻ mục đồng. Chính sự thật thà của những con người bình dân đó đã mở lòng ra với Chúa, đã nghe lời mời gọi của các Thiên thần  ngay trong đêm Chúa giáng sinh: “Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” (Lc 2,15).

Những trẻ mục đồng đã mở lòng mình ra với một thái độ đơn sơ, thành thực không sợ mất quyền lực và danh vọng như vua Hêrôđê. Những trẻ mục đồng đã mở lòng mình ra với một thái độ khao khát thực sự, không tìm kiếm dấu chỉ trên sách vở bằng những kiến thức cao sâu như các Thượng tế và Kinh sư. Các trẻ mục đồng đến với Chúa bằng thái độ chân thành, ước ao tìm kiếm Thiên Chúa thực lòng nên đã gặp được Chúa.

Vì lòng thương xót, Chúa Giêsu đã nhập thể để cùng đồng hành với chúng ta, cùng chia vui sẻ buồn với chúng ta. Vậy mà nhiều khi chúng ta lại đối xử với Chúa, với tha nhân bằng một thái độ “Vô tâm”.

Vì lòng thương xót, Chúa Giêsu đã nhập thể để chết cho chúng ta. Vậy mà nhiều khi chúng ta lại đối xử với Chúa, với tha nhân bằng một thái độ “Vô tình”.

Vì lòng thương xót, Chúa Giêsu đã nhập thể  để cứu chuộc chúng ta. Vậy mà nhiều khi chúng ta lại đối xử với Chúa, với tha nhân bằng một thái độ “Vô trách nhiệm”.

Vì tình yêu và lòng thương xót, Chúa Giêsu đã nhập thể để ban cho chúng ta một trái tim yêu thương, Chúa đã sống và làm chứng về một tình yêu, tình yêu giữa đời thường để cho chúng ta noi theo. Vậy mà nhiều khi ta lại đối xử với Chúa, với anh em, chị em, những người chung quanh ta bằng một thái độ “Vô cảm”.

Chúa Giáng sinh để đem ơn lành đến với con người, chính vì vậy con người phải biết đáp trả bằng tình thương nhau trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.

  

Giuse Vũ Duy An