ĐỔI MỚI

 Mộc Dược, FMSR

Giữa muôn nẻo đời phù du cát bụi

Con lang thang tìm một cõi đi về

Phận đất bùn lạc trong ách u mê

Tìm chính lộ giữa vần xoay đắp đổi.

 

Thân lữ hành từng mải mê dong duổi

Sắm cho mình tấm áo của hư danh

Đã bao phen tìm kiếm với tranh giành

Lợi sắc tài danh, quyền cao chức trọng.

 

Có biết đâu rằng phận người rất mỏng

Cánh lục bình trôi dạt khắp muôn phương

Thấy nước trôi êm ngỡ chốn thiên đường

Chợt sóng xốn xang, điệp vàng dang dở.

 

Như Magdala khóc bên nấm mộ

Vắng bóng Thầy đàn chiên lạc chơi vơi

Ánh nến chênh chao giữa chốn trường đời

Chợt thức dậy niềm khát khao đổi mới.

 

Giữa cõi hồng hoang mịt mù sương khói

Hạt cát nào Chúa đúc nặn nên con

Để hôm nay đời mãi vẫn chưa tròn

Niềm khắc khoải thành toàn trong Thánh Ý.

 

Chúa đã chết và phục sinh hoan hỷ

Con – kẻ trộm lành sám hối ăn năn

Ánh sáng phục sinh xóa hết bụi trần

Con mặc lại áo trắng ngày rửa tội.

 

Chúa chẳng nhớ chi đời con nông nổi

Sớm hứa chiều quên, thay đổi, yếu lòng

Chúa vẫn cứ yêu, cứ đợi, cứ mong

Choàng cho con áo hồng ân vĩnh cửu.