DÂNG MẸ

Mộc Dược, FMSR

Con về đây khi mùa hoa vừa hết

Tấm lòng thành xin dâng Mẹ vần thơ

Trái tim con dâng tình mến vô bờ

Xin Mẹ nhận tấm lòng con nhỏ bé.

 

Trước nhan Mẹ con đơn sơ thỏ thẻ

Kính dâng về Thánh Mẫu Mẹ Đồng Trinh

Đây muôn hoa của bác ái, hy sinh

Mẹ vui nhận tấm lòng con thơ thảo.

 

Mẹ yêu ơi, đây tình con khờ khạo

Phận con người mỏng mảnh tựa như sương

Dắt dìu con tìm về chốn thiên đường

Gần bên Mẹ thoả lòng con khao khát.

 

Tìm khắp nơi trong trần gian bát ngát

Giống hoa nào hương sắc cũng phôi pha

Chỉ hoa lòng hương thiêng mãi mặn mà

Con dâng Mẹ hoa thơm tình bác ái.

 

Này hoa hy sinh chúng con vừa hái

Góp gom về dâng kính Mẹ mến yêu

Cả mùa hoà chiu chắt được bấy nhiêu

Dâng Mẹ hết chẳng xẻn xo suy tính.

 

Trước nhan Mẹ, con cúi đầu cung kính

Dâng xác hồn, hiện tại với tương lai

Oi Maria, Nữ Vương muôn loài

Xin dạy con trọn đời yêu mến Mẹ.