các việc thiêng liêng


II. CÁC VIỆC THIÊNG LIÊNG

 

 

 

1.          Phải làm việc thiêng liêng mà nuôi hồn được sống trong ơn nghĩa Chúa. (I, 259)

2.          Việc thiêng liêng thì cốt cách ở tại tinh thần, ở tại lòng trí bề trong. (I, 259)

3.         Việc thiêng liêng là việc làm trước tiên trong các việc phải làm từ sáng đến tối. (I, 259)

4.          Mỗi lần bắt đầu làm một việc thiêng liêng nào thì hãy có ý dâng việc ấy mà cầu xin một ơn gì riêng cho mình hoặc cho kẻ khác, kẻ còn sống hay kẻ đã chết. (I, 260)

5.          Chị em phải lấy việc đọc kinh chung làm trọng, chớ ai lấy làm thị thường, dễ bỏ. (I, 266)

6.         Phương pháp giúp bậc tu trì được nên thánh thiện thì chỉ tại các việc thiêng liêng và luật phép nhà. (I, 314)

7.          Nếu chị em muốn vững vàng, hãy sợ những tội nhẹ và hãy trung tín trong những sự nhỏ mọn. (I, 417)

8.          Cái căn bản cốt yếu của tất cả đời sống chị em là phải luôn luôn đặt các việc thiêng liêng lên hàng thứ nhất. (I, 438)

9.         Tất cả những người nhà dòng trễ biếng việc thiêng liêng không thể tránh được sự sa sút. (I, 439)

10.      Hãy làm các việc thiêng liêng cho cẩn thận ý tứ. (I, 439 )

Việc nguyện ngắm

11.      Việc nguyện ngắm là như bữa ăn sáng, phải ăn để lấy sức làm việc cả ngày. (I, 261)

12.      Nguyện ngắm là suy đi nghĩ lại cho thâm trầm về một Mầu nhiệm. (I, 263)

13.          Nguyện ngắm bao lâu cũng được, nhưng ít nhất là phải có nửa giờ mới suy nghĩ được cho chín chắn và thấm vào lòng mà áp dụng riêng về phần mình. (I, 263)

14.      Nếu thấy mình khô khan không suy được lẽ gì cho động lòng thì ít nữa, cứ nhìn xem Chúa ở trước mặt, mà than thở. (I, 264)

15.      Một câu nào hay một lẽ nào có thể làm cho ta động lòng thì ta cứ suy đi nghĩ lại câu ấy, chẳng cần phải đọc lẽ khác làm gì. (I, 264)

16.      Nguyện ngắm đó là khí giới của người nhà dòng, và nhất là người nhà dòng trẻ tuổi. (I, 440)

17.      Để sự nguyện ngắm sinh ra những kết quả, chị em hãy nguyện ngắm cho nên, hãy dọn bài ngắm cho cẩn thận, nhất là hãy dọn những điều quyết định thiết thực và tìm phương thế để bảo đảm và thực hành những quyết tâm ấy. (I, 441)

Sự chịu lễ

18.      Không ơn nào trọng vọng bằng ơn được chịu lễ. (I, 270)

19.      Chớ rước lễ bằng thói quen, một phải rước lễ vì lòng mến Chúa.(I, 271)

20.      Một linh hồn bởi lòng sốt sắng vào chịu lễ thì ắt phải đem hết tâm tình mà tỏ lòng cung kính hết sức, bề trong thì cứ giục lòng tin, cậy mến. (I, 272)

21.      Không có giờ nào cầu nguyện thuận tiện và đắt lời cho bằng sau khi chịu lễ. (I, 274)

22.          Chị em hãy yêu mến chịu Mình Thánh Chúa, ước ao chịu lễ cách nồng nàn. (I, 448)

Viếng mình Thánh

23.      Chúa ở cùng ta trong nhà chầu, để nên bạn thiết ở cùng ta. (I, 275)

24.      Những khi ta viếng Thánh Thể riêng năm ba phút cũng là đẹp lòng Chúa và có sức giúp ta thêm lòng mến Chúa. (I, 275)

25.      Khi gặp phải sự gì buồn phiền, vào viếng Chúa để xin ơn an ủi mà ở an lòng. (I, 275)

26.      Khi vào nhà nguyện để làm gì, hay lấy vật gì, cũng phải quỳ viếng Mình Thánh. (I, 275)

Về sự xét mình chung và riêng

27.      Xét mình là việc trọng và rất cần trong việc đi đàng nhân đức. (I, 283)

28.      Phải giữ việc xét mình chung và xét mình riêng cho cẩn thận đừng bỏ ngày nào. (I, 283)

29.      Xét mình riêng là xét mình về một nhân đức nào mình có ý tập cách riêng, có ý làm cho càng ngày càng trọn lành vẹn hảo hơn. (I, 284)

   Cấm phòng

30.     Cấm phòng năm thật là một tuần đại phúc, là một ơn riêng đặc biệt Đức Chúa Trời ban hằng năm cho các nhà dòng. (I, 299)

31.     Tuần cấm phòng năm thật là một tuần ơn thiêng đượm nhuần, làm cho người trong tội được chỗi dậy cải quá tự tân, làm cho kẻ khô khan được nên sốt sắng, cho kẻ sốt sắng càng được tấn tới trong nẻo trọn lành. (I, 300)

Sự sùng kính

32.     Mỗi khi đi ngủ và khi thức dậy, thì cầm Thánh giá hôn kính năm dấu Thánh giá Chúa. (I, 310)

33.     Kẻ có lòng sùng kính trông cậy Thánh giá thì năng làm dấu Thánh giá trên mình. (I, 311)

34.     Chị em được hân hạnh làm con cái Đức Mẹ Mân Côi, thì chị em phải lo cho được sự sùng kính Đức Mẹ chí thiết. (I, 311)

35.     Ngày thứ tư, nhớ đến Thánh Giuse cách riêng, năng xin ơn này ơn khác, nhất là ơn giữ đức trinh khiết và ơn được chết lành. (I, 313)

36.     Cầu  cho các linh hồn là việc lành đáng kể vào sổ các việc sùng kính. (I, 313)

37.     Hễ ai làm ơn cho các linh hồn, nếu có xin ơn gì cùng các linh hồn, ắt sẽ thấy đáp ơn bội hậu. Ấy là một việc yêu người rất hữu ích, hữu ích cho các linh hồn, mà cũng ích lợi cho ta nữa. (I, 314)

Về việc đọc sách thiêng liêng

38.     Sách thiêng liêng là những ông thầy dạy khôn ngoan, từng trải, lại là những ông thầy không hay vị nể. (I, 280)

39.     Hãy ái mộ đọc sách thiêng liêng, đọc thong thả và suy xét kỹ lưỡng. (I, 338)

40.     Kẻ biết dùng sách thiêng liêng thì sẽ được nhiều ơn ích hơn kẻ năng đi nghe giảng. (I, 280)

41.     Ta muốn thông thạo đàng nhân đức thì hãy xem nhiều sách thiêng liêng, nhất là sách Phúc Âm và sách Gương Phúc. (I, 286)

Về việc xưng tội

42.     Nếu chị em trung tín xưng tội, và nếu chị em giọn mình cho xứng đáng, chẳng những chị em sẽ không lui lại mà còn tấn tới hơn trong đàng nhân đức. (I, 445)

43.     Nguyên một sự xưng tội mà thôi, chị em tập tành được nhiều nhân đức hơn những việc khác. (I, 446 )

44.     Nhờ sự xưng tội, chị em thực hành những nhân đức : Tin, cậy, khiêm nhường, vâng lời, công bằng, can đảm, đơn sơ. (I, 446)

45.     Nhờ xưng tội, chị em được khỏi tội, và được sức rất mạnh để xa lánh sự tội về sau. (I, 446)

46.     Một người nhà dòng đạo đức thì làm các việc thiêng liêng đúng giờ, người ấy đọc kinh tỏ rõ là một người thấu hiểu những lời mình đọc. (I, 453)

Sùng kính Đức Mẹ Maria

47.     Vì là dòng Con Đức Mẹ Mân Côi, nên phải biết lần hạt và suy ngắm những sự mầu nhiệm phép Rất Thánh Mân Côi cách ý tứ thâm trầm. (I, 149)

48.     Đọc kinh lần hạt sao cho có ý vị bề trong, hợp với tiếng đọc bề ngoài. (I, 278)


Trang trước


    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com