ba lời khấn


Khiết tịnh

1.      Đức sạch sẽ làm cho xác hồn người ta nên thanh tịnh, đẹp lòng Đức  Chúa Trời. (I, 232)

2.      Đức Chúa Trời thích ngự trong lòng kẻ giữ đức sạch sẽ như trong đền thờ. (I, 232)

3.      Ai giữ được đức sạch sẽ cho tuyền vẹn tinh anh, dù con mắt phần xác chưa được thấy Chúa, nhưng con mắt linh hồn được thấy Chúa rõ ràng hơn những người khác. (I, 232)

4.      Chị em muốn tu thân cho trọn, muốn nên bạn thiết Chúa Giêsu, thì hãy hết sức thận trọng giữ gìn đức sạch sẽ. (I, 233)

5.      Bao lâu ta giữ đức sạch sẽ vẹn tuyền, thì ta nên như thiên thần sáng đẹp trước mặt Đức Chúa Trời. (I, 233)

6.       Chiều theo sự vui sướng xác thịt một giây, chẳng ích gì, chỉ để lại sự lo âu, áy náy. (I, 233)

7.      Phải hết sức xa lánh tình riêng, nghĩa trái, chớ dối mình là tình nghĩa thiêng liêng. (I, 234)

8.       Đối với kẻ đi tu, tình yêu hay sinh yêu quái. (I, 234)

9.      Hãy giữ thân xác mình như đền thờ, để một mình Chúa ngự. (I, 234)

10. Đức nết na là hoa đức sạch sẽ, nên phải giữ đức nết na cho cẩn thận. (I, 234)

11. Khi gặp phải chước cám dỗ nghịch cùng đức sạch sẽ, thì phải chống trả liền, kíp kêu tên cực trọng Giêsu, Maria, Giuse, và bắt trí tưởng tượng qua điều khác lập tức. (I, 235)

12. Phủi lòng cho sạch những sự trần ai, đừng để lòng dính bén nhân vật nào. ( I, 252 )

13.  Phải trông có thể giữ mình trinh khiết mới nên khấn trong dòng. (I, 328)

14. Người nhà dòng phải giữ mình tĩnh tâm suốt đời, không có sẽ phạm lời khấn hứa, lỗi luật dòng, liều mình sẽ mất linh hồn. (I, 328)

15.  Người tu dòng là người hoàn toàn phải làm tôi Chúa, dường như dâng của lễ toàn thiêu cho Chúa vậy. (I, 332)

16.  Hãy canh giữ ngũ quan nhiệm nhặt, hãy giữ mọi phép tắc nết na cho được ngăn lối kẻ thù nghịch toan lẻn vào linh hồn. (I, 338)

17.  Ta siêng năng làm việc xác vừa phải cho khỏi ở nhưng, thời lánh được các chước ma quỷ lẻn vào làm hại linh hồn ta. (I, 353)

18. Đừng để trí lo ra dông dài, giữ ngũ quan cho nhiệm nhặt, đừng trông ngang ngửa ai ra ai vào, nhất là giờ làm việc thiêng liêng, càng phải hồi tâm. (I, 360)

19. Nếu chị em yêu mến sự vinh hoa, chày kíp chị em sẽ yêu mến thế gian. (I,431)

20. Nếu chị em giữ gìn con mắt, chị em sẽ giữ được tâm hồn. (I, 432)

21. Khi khấn dòng chị em đã nhận lấy áo dòng thanh sạch lần thứ hai, chị em chớ làm ố nhơ bao giờ, hãy giữ lấy cái kho tàng vô giá ấy một cách trung tín. (I, 432)

22. Chị em phải từ chối cách khôn ngoan những dấu âu yếm quá theo mọi tình cảm mà người ta tỏ ra với chị em. (I, 433)

23. Đức sạch sẽ phải trang điểm và làm cho người nhà dòng bay mùi thơm. (I, 463)

24.  Đức sạch sẽ rất khả ái, nhân đức của các Thiên Thần, làm cho trên trời, dưới đất phải cảm phục và nâng người ta lên tới Thiên Chúa. (I, 463)

25.  Chị em hãy hy sinh tất cả, và nếu cần hãy hy sinh cả đến sự sống chị em, hơn là làm cho đức sạch sẽ phải tổn hại một chút nào. (I, 464)

26.  Hãy ở nết na toàn vẹn, nhất là đối với con mắt. Người ta mắc biết bao chước cám dỗ vì những ý tứ hay vì tính tò mò. (I, 464)

27. Hãy sợ sự kết nghĩa riêng, chớ có tìm nghĩa riêng nào cùng ai, và khi người ta tỏ ra dấu nào tình nghĩa thì đừng ưng theo. (I, 464)

28. Khi có một tư tưởng xấu, hay một sự tưởng nhớ nguy hiểm nào xảy đến trong lòng, trong trí, hãy làm như có một tàn lửa rơi vào trên bàn tay. (I, 464)

Nghèo khó

29. Muốn nên người nữ tu trọn lành, thì một sự giữ lời khấn cho đúng mặt chữ mà thôi, chưa đủ đâu, một phải hết lòng ái mộ mến yêu đức khó khăn. (I, 94)

30. Hãy ghê gớm tính đê tiện này, là tính hay xin, có khi mượn tiếng nhà Dòng mà xin. Ấy là lỗi đức khó khăn, lại làm cho nhà Dòng mang tiếng. (I, 94)

31.  Đức khó khăn ở tại sự dứt tình yêu chuộng của cải thế gian, rủi có mất đi hay bề trên không cho dùng nữa, thì cũng vui lòng chịu vậy. (I, 229)

32.  Chớ để trí đến tiền bạc : đã vào dòng thì đã có Chúa lo, Chúa không để thiếu gì đâu mà sợ. (I, 230)

33.  Chớ hề để trí về của ăn áo mặc, đồ dùng ; nhà dòng nuôi làm sao, cho mặc thể nào, cho dùng đồ gì, thì cám ơn và vui lòng như làm vậy. (I, 230)

34.  Chớ tìm sự vẻ vang giả trá nơi bộ áo dòng, kẻo đức khó khăn mắc vòng ma quỷ. (I, 231)

35.  Ta phải nhớ mình là người khó khăn, các đồ ăn dọn tốt xấu thế nào cũng chẳng chê bỏ. (I, 353)

36.  Chị em hãy ý tứ và cẩn thận giữ gìn các đồ dùng, như thế mới là những người khó khăn. (I, 459)

37. Đồ đạc, áo mặc, vật dụng của chị em phải hợp đức khó khăn. (I, 484)

Vâng phục

38.  Dù việc gì trái ý tôi, không hợp tâm tình tôi, thì tôi cũng hy sinh ý riêng mình, mà theo ý các Đấng bề trên như theo ý Chúa vậy. (I, 196)

39.  Trong ba nhân đức riêng về đấng bậc nhà dòng, thì nói được rằng đức vâng lời là trọng hơn, vì một đức ấy cũng đủ gồm hai đức kia. (I, 225)

40. Vâng lời là bắt ý riêng mình phục ý kẻ khác. (I, 225)

41.  Đức Chúa Trời chẳng hiện ra mà phán bảo trực tiếp với ta, Người dùng miệng các đấng bề trên mà phán dạy, nên khi ta vâng lời bề trên ấy là vâng lời vậy. (I, 225)

42. Một nữ tu biết tập đức vâng lời cho trọn sẽ chóng nên người hiền lành khiêm nhường, sốt sắng là dường nào. (I, 226)

43. Các việc làm vì đức vâng lời, dù việc hèn cũng sẽ được công trạng vô giá. Mà việc gì làm bởi ý riêng, dù là cả thể, thì trước mặt Đức Chúa Trời sẽ chẳng được công lênh gì. (I, 226)

44. Vâng lời phải cho chóng vánh, đừng lần lữa giây phút. (I, 227)

45.  Hãy để cho bề trên được thong dong định đoạt về ta. (I, 227)

46. Vâng lời phải trọn vẹn. Sự trái ý cũng như vừa ý. Sự khó cũng như sự dễ. Việc hèn cũng như việc vẻ vang, thảy đều vâng thuận như nhau, không phân biệt gì sốt. (I, 227)

47.  Vâng lời phải vui vẻ, vì khi thấy ai vâng lời mà khó mặt, thì bề trên cũng chẳng được an lòng. (I, 228)

48.  Không sự gì làm cho ta bằng yên cho bằng vâng lời. (I, 266)

49.  Giữ luật cũng như vâng lời,

      Trong thời mến phục, ngoài thời an vui. (I, 317)

50. Hãy lấy đức vâng lời làm gương mẫu cách ăn nết ở luôn, và phó thác mình hoàn toàn mặc ý các bề trên. (I, 460)

51. Chị em hãy lấy đức tin mà vâng lời, đừng có xét lý lẽ. (I, 461)

52.  Vâng lời theo đức tin, không để ý đến kết quả ; hãy nhận lấy bất cứ việc bổn phận nào. (I, 461)

53. Hãy luôn luôn ở trong tay Đấng chỉ dẫn cho chị em như một công cụ, một cục đất mềm mại trong tay người thợ. (I, 461)


    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com