Bài Chia Sẻ về Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

Sr. Marie Bosco Trần Sách, Fmsr Chuyển ngữ 

Khôn Ngoan có từ khởi đầu.

Ba Ngôi Chí thánh. Trước khi đi vào bài Tin Mừng và trước khi tôn kính Lễ Chúa Ba Ngôi mà chúng ta sẽ cử hành hôm nay, chúng ta nên tham chiếu thêm nơi các bài đọc khác. 

Trước tiên chúng ta đừng vội bỏ qua bài đọc thứ nhất. Bởi vì, bài đọc một nói về sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Đức Giêsu Kitô, và Đức Kitô nói ở đây là Đức Kitô đã hiện hữu từ lúc khởi đầu. Đức Kitô mà từ đời đời Ngài đã trở thành người, mang tên Giêsu thành Nazageth khi “lời Kinh Thánh ứng nghiệm”. Đức Giêsu trong Tin Mừng này cũng là Đức Giêsu mà Thánh Phaolô đã nói trong thư gởi giáo đoàn Côlôxê 1,15-20: “Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, (tính hữu hình từ Đấng vô hình). Là Trưởng Tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất”. Thánh Phaolô không chỉ nói về Ngôi Lời như trong Lời Tựa của Thánh Gioan: Nhưng với Thánh Phaolô đây thật là “Ngôi Lời Nhập Thể, Ngài hiện hữu trước khi xuất hiện làm người; Ngài cũng được đề cập đến trong Sách Châm Ngôn với danh nghĩa là Khôn Ngoan, chính nhờ Ngài mà muôn loài thọ tạo được tạo thành và con người đã được tạo thành giống hình ảnh Ngài; đây cũng là điều mà trong chương 1 sách Sáng Thế đã đề cập tới. Cách diễn tả này đã định nghiã về con người và trước tiên là nhắm vào Người Con, Người Con mà Thiên Chúa Cha đã sinh ra và yêu thương. Chúa Giêsu vô hình đã trở nên hữu hình. Nơi Ngài, Thiên Chúa đã biểu hiện căn tính của mình, “lòng thương xót vô biên”, như nhà kinh thánh Paul Beauchamp đã nói. Không phải chỉ nói Thiên Chúa có lòng thương xót, mà Thiên Chúa là lòng thương xót: lòng thương xót này là “Thiên Chúa là Tình Yêu” Hiện Hữu, sự hiện hữu của Thiên Chúa vươn tới một Ngôi Vị đồng bản thể với Ngài nhưng khác Ngôi Vị. Ngôi Vị này xuất phát từ chính Ngài (St 2,18 et 22- 24). Đó là điều mà chúng ta học biết được khi Chúa Giêsu đến trần gian. (Xem Titô 3,4 và 1,1-4). 

Thần Khí Khôn Ngoan.

Nơi đức Khôn Ngoan có một Thần Khí tinh tường, thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế…(Kn 7,22). Thần Khí này là “tác nhân của mọi sự”. Nếu vậy ai là Đấng tạo thành: Chúa Cha, Chúa Con hay Chúa Thánh Thần? Phải nói rằng công trình tạo dựng đó là sự luân chuyển tương quan tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta được cưu mang và tạo dựng trong tương quan nhiệm sinh. Chúa Cha là Đấng tạo thành, Chúa Con là Đấng được tạo thành và Chúa Thánh Thần là hành động tạo thành. Nhờ ngôn hành của Chúa Giêsu và ơn của Chúa Thánh Thần, những người Kitô hữu đầu tiên dám tin và tuyên xưng những điều này. 

Hình ảnh mà chúng ta có về Thiên Chúa trước đây đã bị đảo lộn hoàn toàn. Chúng ta không còn có thể nói một cách đơn giản rằng Thiên Chúa là một, cần phải nói rằng Ngài là sự hiệp nhất (làm thành một), theo thánh I-nhã thành Antiokia, tức là chúng ta chỉ có thể hiện hữu như một con người khi mà chúng ta biết liên kết với nhau thành một: Một thân thể. “Vai trò” của Thần Khí là làm cho chúng ta được kết hiệp với Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Thánh Thần cũng là Đấng ban cho Chúa Giêsu một thân thể mới vừa là một, vừa nhiều. Thần Khí của Thiên Chúa cũng chính là sự sống của Ngài lan tỏa và thông truyền, Thần Khí làm cho chúng ta hiện hữu bởi được tham dự vào thiên tính của Thiên Chúa (2 Pr 1,4). Thần Khí mang Lời, và Lời Nhập Thể, điều này hiện thực nơi biến cố Truyền Tin và biến cố Hiện xuống sau này. Chúng ta chi có thể hiện hữu khi được ở trong sự yêu thương của Thiên Chúa. 

Một chương trình cho nhân loại.

Chúng ta với tới “Thần Linh” là nhờ chính Ngài đoái ban cho. Việc đó đòi hỏi cả một  tiến trình lịch sử của mỗi người và của toàn thể nhân loại. Như vậy có cần phải đợi đến ngày chung cuộc để Thiên Chúa Hiệp Nhất (làm thành một) sẽ hoàn thành việc tạo dựng “theo hình ảnh của Ngài” hay không? Trong thực tế chúng ta đã đi vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa mỗi khi chúng ta tạo nên những mối tương quan chân thành với anh em đồng loại. Chúng ta còn nhớ bài hát rất xưa nay. “Ở đâu tìm thấy đức ái và tình yêu thì ở đó có Thiên Chúa” hoặc lời của Chúa Giêsu: “Khi hai hay ba người hội họp nhân danh Ta thì Ta ở giữa họ”. Ngài ở giữa và nơi đó trở thành trung tâm để chúng ta gặp nhau. Ngài là Đấng Trung Gian, là Đấng nối kết, tạo sự kêt hiệp để chúng ta đạt đến sự hiệp nhất trong Ngài. Như vậy chính trong việc kết thành anh em mà chúng ta trở thành con. 

Chắc chắn chúng ta đã vào trong sự vĩnh cửu của Thiên Chúa, nhưng vì chúng ta còn ở trong thời gian: cương vị làm anh em và làm con Chúa của chúng phải không ngừng được trau dồi, tiến đức qua những duộc gặp gỡ và những biến thiên của cuộc đời. 

Mầu nhiệm Ba Ngôi có vẻ rất cao trội và xa vời với chúng ta, nhưng thật ra Mầu Nhiệm này ở ngay trong tâm hồn và trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta sống mầu nhiệm này trong sự trầm lặng của Đức Tin. Trong khi chờ đợi sự mạc khải viên mãn, hãy nhìn vào cuộc sống và lối hành động của Chúa Giêsu Kitô, Ngài là hiện thân của Cha (Thánh Iréné). Và chính Chúa Thánh Thần là nhân chứng. 

Lm. Marcel DOMERGUE, SJ

Nguồn: croire.com